I Fredriksstad Blad for mandag 11. mai har den nye styrelederen i FEAS, Hilde Sandmæl, et besynderlig innlegg. I innlegget kommer hun i likhet med direktør Trond Andersen i hans innlegg lørdag 2. mai med floskler og tåkeprat. Dette fremstår åpenbart som et samordnet opplegg som har til formål å unngå å svare på konkrete spørsmål som både vi og andre har stillet.

Den nye styrelederen har allerede sittet i FEAS styret i fire år. Så vidt vi kjenner til, har hun i disse fire årene ikke løftet en finger for å bidra til å rette opp økonomien i selskapet. I sitt innlegg lirer hun av seg en rekke selvfølgeligheter basert på et uttrykk som ledelsen i FEAS åpenbart har forelsket seg i, «steget foran». Det fremgår imidlertid ikke noe sted hvem, eller hva, eller hvordan de skal være foran.

Ifølge styrelederen deler hun fullt ut synspunktet om at de i selskapet skal tilstrebe åpenhet og offentlighet. Allikevel har det ikke vært mulig for selskapet i løpet av 14 dager å etterkomme en anmodning om å få oversendt regnskapet for Norgesnett og diverse styreprotokoller.

Imidlertid gratulerer hun seg selv med at FEAS har fått medhold hos Fylkesmannen i en sak hvor Fredriksstad Blad hadde anmodet om innsyn. Gratulerer med denne 1–0 seieren! Vi tviler på om det blir flere.

Våre spørsmål er følgende:

1. Hvor er det blitt av de ca. 80 mill. kronene som strømnettkundene årlig betaler inn via Norgesnett til utbytte? Penger som skulle gått til kommunen og Hafslund og som kunne gi som et sårt tiltrengt bidrag til en slunken bykasse.

2. Når får vi svar på hvor det er blitt av beløpet på nesten 400 mill. kroner som skulle tilfalle kommunen og Hafslund mens du har sittet i styret?

3. Hvordan kan du forklare at det i Norgesnett utbetales et samlet styrehonorar FOR 2019 på 360.000 kroner til et styre bestående av blant andre Trond Andersen og Terje Moland Pedersen, samt en bonus på 145.000 kroner til daglig leder i tillegg til 1.660.000 kroner i lønn? Godtgjørelser til styremedlemmer og til daglig leder i en monopolvirksomhet der alle, vi gjentar alle, kostnader, investeringer, uforutsette utgifter med mer, dekkes av nettkundene. En bedrift som drives uten risiko, verken for ansatte eller ledelse. Og som toppen av kransekaka synes å ha som hovedoppgave å sørge for at et utbytte som nettkundene også betaler for, forsvinner uten at leder gir ett ord i forklaring i årsmeldingen.

Vi og byens befolkning venter på svar.

LES OGSÅ:

Les også

FEAS-saken er for stor til å foregå i hemmelighet

Fredrikstad Energi

Selskapet eies av Fredrikstad kommune med 51 prosent og Hafslund 49 prosent.

Virksomheten er splittet opp på et konglomerat av selskaper. Bærebjelken i systemet er Norgesnett, som transporterer strøm gjennom sitt nettverk av stolper,transformatorer og kabler.

Norgesnett har monopol på strømdistribusjon i sine områder. Men strømmen kan forbrukeren fritt kjøpe av flere forskjellige aktører.

I utgangspunktet drev selskapet sin virksomhet kun i Fredrikstad, men har senere ekspandert i andre områder.

Hafslund har signalisert interesse for å overta. Politikerne er uenige om hvorvidt det er smart å selge. Prosessen foregår i lukkede møter i kommunen, og det er vanskelig å vite i hvilken retning det vipper.