Ny oversikt: Dette koster det å eie bolig i Fredrikstad

Ifølge en ny oversikt fra Huseierne er det blitt ti prosent dyrere å eie en gitt enebolig i Fredrikstad i løpet av ett år.