Det er svært positivt at regjeringen nå staker ut en ny kurs for Gamlebyen, med en ny og bedre forvaltning av et av Norges viktigste festningsverk. Forvaltningen av Fredriksten festning bør være et forbilde.

Gamlebyen i Fredrikstad er en av Norges best besøkte turistattraksjoner. Byens rike historie og ærverdige bygg gjør den til Østfolds viktigste kulturminne, sammen med Fredriksten festning.

Likevel må forvaltningen av Gamlebyen bli bedre. Man trenger ikke se lengre enn over Singlefjorden for å finne landets kanskje best forvaltede historiske festningsverk. Fredriksten er selve gullstandarden hva gjelder forsvarlig, men samtidig innovativ drift av gamle festningsverk, med arrangementer, konserter, turområder og god formidling av Norgeshistorien. Våre historiske festningsverk må tas vare på gjennom nennsom bruk, nettopp slik det gjøres på Fredriksten.

I dag er det Forsvarsbygg som har ansvaret for Gamlebyen. Regjeringen erkjenner at dette ikke er en optimal løsning. Etter påtrykk, blant annet fra meg i Stortinget, har Forsvarsdepartementet gitt Forsvarsbygg i oppdrag å utarbeide en ny strategi for området. Denne skal foreligge innen utgangen av oktober.

For å unngå stemoderlig behandling av våre historiske festningsverk, må det gjøres et grundig arbeid for å få på plass et meningsfullt formål og bedre organisering enn i dag. Forvaltningen krever en mer spisset og målrettet kompetanse enn hva som i dag er tilfellet, særlig hva gjelder ivaretagelse av verneverdige bygg. Flere aktører må bidra, på tvers av samfunnssektorer.

Forsvarsbyggs oppdrag er først og fremst å bygge nye baser, forlegninger og militære anlegg for Forsvaret. Forvaltning av historiske bygg er ikke, og vil aldri være, øverst på prioriteringslista. For tiden er Forsvarsbygg travelt opptatt med å bygge store militære anlegg flere steder i landet, blant annet Hærens nye og moderniserte leir i Porsanger, den nye kampflybasen på Ørlandet og den fremskutte basen på Evenes. Med den planlagte oppbyggingen av Hæren blir det enda travlere de neste årene.

Les også

Tomme bygninger, sten som raser og lekkasjer – slik er Gamlebyen bak turistfasaden