Vi trenger flere arbeidsplasser i Østfold. For mange er ledige. For mange må pendle ut av fylket for å finne jobb. Det trengs en ny giv for Østfold. For vekst og nye arbeidsplasser. Derfor har Arbeiderpartiet lagt fram en vekstplan for Østfold som en ny regjering vil sette ut i livet.

Vi har mange næringer og bedrifter som grunnlag og grobunn for en slik vekstplan som kan gi framtidsrettede arbeidsplasser. Rockwool i Moss, Borregaard i Sarpsborg, Nexan og NCE Smart Innovation er bare eksempler på bedrifter med produkter og kunnskap å bygge videre på.

Vi har godt grunnlag for å utvikle sirkulærøkonomien, altså se avfall som en ny ressurs, gjennom kommunale avfallsselskaper. Vi har Digino helse, ledende på avstandsoppfølging av pasienter. Og mange, mange flere. Skal mulighetene kunne utvikles må staten og næringslivet jobbe sammen. Bidra med kapital så ideer kan utvikles og bli til arbeidsplasser.

Staten må bidra med bedre infrastruktur og kompetent arbeidsstokk gjennom studieplasser på høyskolen og etter og videreutdanning i bedriftene.

Dette er hva vi byr på i det programmet Arbeiderpartiet går til valg på.