Greta Andersen, leder i Fredrikstad demensforening, har et leserinnlegg som pårørende, og fokuserer på hva som er nødvendig for mennesker som rammes av demens /Alzheimer skal få et verdigere og bedre liv. Det finnes ingen medisiner.

Siste nummer av Universitetets forskningsmagasin Apollon har som tema demens, med et vell av ny informasjon om sykdommen. Gratis til interesserte.

Professor i geriatri ved Universitetet i Oslo, Geir Selbæk, sier at om 20 år er vi dobbelt så mange med demens. Diagnosen er dramatisk og brutal. I dag er det 101.000 nordmenn med demens; i 2050 er det 240.000. Han sier vi forsker på sammenhengen mellom livsstil og demensrisiko. Demens fører til kognitiv svikt – vi får problemer med å huske, orientere oss og bruke språket. Gradvis fungerer vi dårligere og blir til slutt avhengig av hjelp.

At tallene øker skyldes at vi lever lenger, men det er ikke en naturlig del av aldringsprosessen. Demens er sykdommer som rammer et bestemt sted i hjernen, som brer seg utover og til slutt er hele hjernen syk. Og blir vanligere jo eldre vi blir. Blant dem over 90 år har 50 prosent demens.

Ledende europeiske forskere, blant andre forsker Ira Haraldsen, leder av Cognitive research group ved UiO, skal blant annet forsøke å avsløre tidlig demens ved hjelp av kunstig intelligens. Forskerteamet skal kombinere kunstig intelligens med noe så gammelt som EEG (elektroencefalografi) for å kunne fastslå, i løpet av sekunder, om du har tidlig demens eller ei.

Nå synes det også som melkesyre motvirker eller utsetter Alzheimer.

Den tidligere triatlonutøveren Linda Hildegard Bergersen, professor i fysiologi og nevrobiologi, har erfart utallige ganger at når kroppens «reservemotor» kobles inn under intense økter, gjør dette det mulig for musklene å holde ut litt til, og da er det flust med melkesyre i musklene og i blodet.

Det betyr at når du trener, strømmer melkesyre fra musklene ut i blodet og inn i hjernen din, sier hun. Hjernen stimuleres dermed til å danne nye nerveceller og blodårer. Er du fysisk aktiv, halverer du risikoen for å utvikle Alzheimers sykdom. Det som er sunt for hjertet, er det samme som er sunt for hjernen. Fortsett å trene i den grad du kan.

Men, som professor Selbæk sier, demens blir trolig vår største helseutfordring i fremtiden, – større enn korona og kreft.

Det mest virkningsfulle tiltaket mot demens er å gi alle verdens barn minst ti års skolegang fordi å forhindre utvikling av demens ligger også på det intellektuelle plan, avslutter professoren med.

Dette menneskelige drama, forvirringen og fortvilelsen, forvandler mennesket til det ugjenkjennelige. Dramaet kommer også til uttrykk i kunsten, gjennom filmen «The Father» med Sir Anthony Hopkins i hovedrollen. Filmen er så uttrykksfull og gripende at han ble belønnet med en Oscar. Alle bør se den.

  • Innlegget er oppdatert og utvidet 23.09.3021 klokken 09.30.