Tre tusen barn uten foreldre bor under grusomme kår i flyktningeleiren Moria på øya Lesvos i Hellas – en leir bygget for tre tusen med nå 20.000 flyktninger – og antallet er økende. EU og flere hjelpeorganisasjoner har stoppet arbeidet i Moria.

Helsepersonell har uttalt at når koronaviruset treffer leiren, får det fatale følger. Selv om EU-lederne og vi i Norge jobber med å unngå et skrekkscenarioer i egne land, må vi ikke snu ryggen til barna i Moria. Å ikke hjelpe flyktningebarna som bor trangt, er uten helsepersonell og medisinsk utstyr, er en dødsdom.

Hellas har et lite velfungerende statsapparat, og befolkningen er fortvile, fordi de må tåle sosiale kutt og håndtere flyktningkrisen alene. Den greske regjeringen har bedt EU-landene om å ta imot 3.000 barn uten omsorgspersoner – barn som lever under uverdige og ekstreme forhold. Den greske statsministeren fordømmer EUs handlingslammelse og anklager dem for manglende solidaritet med Hellas i å håndtere flyktningestrømmen til Europa.

Det kommer få asylsøkere til Norge. I 2019 kom det 2 305 asylsøkere og 2 804 overføringsflyktninger. Flere norske kommuner har kapasitet og kompetanse til å ta imot flere flyktninger og har også̊ bedt om å få̊ ta imot flere.

De siste månedene har stadig flere i Norge – også ungdomspartiene våre – krevd evakuering av barna fra de umenneskelige og utrygge forholdene de lever under. Norge må ta ansvar – følge oppfordringen fra Hellas og ta imot barn og syke fra Moria, for det haster.

I Fredrikstad har Sosialistisk Venstreparti, Bymiljølista, Rødt og Kristelig Folkeparti tatt initiativ til en lokal aksjon hvor vi synliggjør støtte til oppropet «Evakuer barna fra Moria nå». Dette oppropet har flere norske byer tilsluttet seg og per fredag 03.04 har over 30.000 privatpersoner signert oppropet på nett.

Gjennom å ta et bilde av deg selv med en plakat med teksten «Evakuer barna fra Moria nå» kan du delta på denne digitale aksjonen. Vi har opprettet et lokalt Facebook-arrangement hvor du kan laste opp ditt bilde. Der vil du kunne lese opprop, innlegg og etter hvert delta på en felles digital demonstrasjon. Vi oppfordrer alle som ønsker at Fredrikstad og Norge må ta et større ansvar om å slutte seg til.

Vi krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningeleirer, og at grunnleggende behov blir dekket.

Vi krever at Norge i første omgang tar initiativ til å finne en løsning på hvordan barnefamilier og enslige mindreårige kan evakueres fra flyktningeleiren Moria. Nå er den humanitære krisen så prekær at den krever en umiddelbar reaksjon.

Dette er et krav til regjeringen og en solidaritetshandling for unge, som har vært uten omsorg og skolegang i flere år. Evakuer barna fra Moria leiren nå!