I fjorårets lønnsoppgjør ble partene enige om en endring som gjør at det skal være bedre sammenheng mellom tiden man jobber i en tariffbundet bedrift, og retten til AFP, skriver Dagbladet.

– Framover blir det svært økonomisk ugunstig å stå uten tariffavtale i privat sektor, sier leder Jon Olav Bjergene i forhandlingsavdelingen i Handel og Kontor.

Bare halvparten av ansatte i privat sektor jobber i bedrifter som tilbyr AFP, viser tall fra forskningsstiftelsen Fafo.

– I bedrifter med mange unge ansatte har man vegret seg mot å inngå tariffavtaler. Men med ny ordning vil tapet ved å stå utenfor det organiserte arbeidslivet bli betydelig høyere enn i dag, sier Bjergene.

En kvinne født i 1990 med 550.000 kroner i årslønn vil som ansatt fra 25 til 62 år i tariffbundne bedrifter, ligge an til å få utbetalt en årlig livsvarig AFP-ytelse på 47.850 kroner hvis hun går av ved 67 års alder. Lever hun til å bli 100 år, vil AFP utgjøre vel 1,5 millioner kroner.

Jobber hun derimot flere år av karrieren i en bedrift uten tariffavtale, kan hun få flere hundre tusen kroner mindre i AFP.

(©NTB)