Norske kommuner oppretter kommunale selskaper for at politikerne skal kunne følge med. I Fredrikstad lager politikerne aksjeselskaper for at ingen politikere skal få innsikt!

I mer enn ti år har Fredrikstad Energinett/Norgesnett tatt inn mer penger fra kundene enn de har hatt som godkjent ramme fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Denne praksisen hadde man planer om å fortsette med. Bak denne praksisen står Fredrikstad Energi som morselskap til nettselskapet.

Ingen politiker i Fredrikstad, som har lært å lese, skal få fraskrive seg ansvar for denne frekke praksisen. I flere av våre kronikker har vi klargjort, påpekt og underbygget det urimelige og uanstendige i at Fredrikstad Energi i år etter år etter år har tatt ut og beholdt merinntekter gjennom Norgesnett i stedet for å redusere kundenes nett-tariffer slik regelverket krever. I snitt kan det dreie seg om ca. 1200–1300 kroner pr. kunde i mer enn ti år. Første januar 2018 hadde Norgesnett «lånt» 128,8 millioner kroner av sine nettkunder som tilsvarer ca. 1355 kr pr. kunde «til beste for kundene» som det heter i klagen til NVE. Hvor er det blitt av anstendigheten!

I en tidligere kronikk hevder ordfører Jon-Ivar Nygård at alle viktige saker knyttet til FEAS er forankret i kommunale organer. Er dette sant, betyr det at denne praksis som NVE nå slår hardt ned på, verken har interessert formannskapet eller rådmenn/kommunaldirektør. Eller er det slik at Nygård som generalforsamling har ansett saken som for bagatellmessig til å bry formannskapet. Dette var inntekter Fredrikstad Energi tok inn fra 2009 mens nettselselskapet fortsatt bar navnet Fredrikstad Energinett.

Det er pussig at Fredrikstad Energi som er så opptatt av gladnyheter, helt har glemt å informere nettkundene om NVEs tariffstopp!

Når vi skriver Fredrikstad Energi, som i realiteten er et eiendomsselskap, så er det der styret sitter, og det er fordi selskapet beskriver seg selv som utøvende ansvarlig for strømtilførselen i både Fredrikstad, Hvaler, Follo og Askøy. I tillegg synes formålet blant annet å kunne melke nettselskapet gjennom ulike metoder for finansiering av egne aktiviteter som blant annet har vært oppkjøp/oppstart av ulike selskaper, inklusivt nett.

Som vi tidligere her redegjort for, synes fantasien og frekkheten mer utviklet i dette selskapet enn selskaper i resten av landet. Det er vanskelig å lese regnskapene annerledes enn at gjennom konstruksjonen, morselskapet Fredrikstad Energi, har kundepengene fra Norgesnett hjulpet Fredrikstad Energi med sin manglende likviditet, som over lang tid har vært mer enn problematisk. Fredrikstad Energi har også benyttet anledningen til å beholde deler av inntektene som skulle ha tilfalt eierne, Fredrikstad kommune og Hafslund.

Nå har NVE satt ned foten

Den 22. november 2019 varslet NVE forbud mot at Norgesnett kunne øke sine tariffer slik Norgesnett hadde planlagt for 2020. Nå krever NVE at alle pengene som Norgesnett har «lånt» blir tilbakeført kundene. Tariffene kan ikke økes før saldoen for merinntekt er i minus. Norgesnett har ikke fulgt regelverket som krever at merinntekten skal styres mot null, og får ikke øke tariffene før saldoen for merinntekt er i minus, skriver NVE og understreker at dette gjelder alle tarifftyper.

Det er interessant å lese Norgesnett sin klage på NVEs vedtak der man unnskylder seg med at selskapet ble etablert 01.2016 og har tilbakeført penger til kundene, fra første stund: «Norgesnett har eksistert i snart fire år og har styrt merinntekten mot null over tid, til beste for kundene.»

Men NVE finner ikke denne tilbakeføringen.

Så vet vi det. Norgesnett mener tydeligvis at innbyggerne i Follo, Fredrikstad, Hvaler og Askøy ikke har evner til å styre egne penger. Den store evneløsheten i disse områdene har vi ikke vært klar over, men basert på det vi har lest fra FEAS sine lovprisninger og beskrivelser av egen dyktighet i sine årsmeldinger, skjønner vi nå at vi mer enkle nettkunder besitter manglende evner til å styre egne midler, men en trøst er det jo at det står like ille til med de øvrige 95.000 nettkundene.

Norgesnett skriver videre: «…. og at NVE derfor ikke har hjemmel til å fatte vedtak som forbyr Norgesnett å øke tariffene».

NVE viser til Brønnøysundregistrene, historikken med Askøys og Follos inntreden i Fredrikstad Energinett og at Norgesnett kun er et navneskifte med blant annet samme organisasjonsnummer siden år 2000, samme daglig leder og styresammensetning. Videre var Fredrikstad Energinetts logo påført planen for tilbakebetaling til kundene da NVE gjennomførte tilsyn i 2015 i forbindelse med gjennomføring av planer for håndtering av merinntekten, og tilføyer;

«Kundene som faller inn under områdekonsesjonene til Norgesnett AS, Askøy Nett og Follo Nett i perioden 2009 til 2016, har betalt mer enn nettselskapet sine tillatte inntekter. Et nettselskap kan ikke organisere seg vekk fra forpliktelsene de har overfor sine kunder.» Av dette fremgår det at planen man ble enig med NVE om, tydeligvis ble lagt innerst i skuffen.

Norgesnett er et selskap der driftskapitalen (verdiene i Norgesnett) øker for hvert år takket være strømkundenes innbetalinger til blant annet investeringer. Det er denne driftskapitalen som gir grunnlaget for avkastningen som eieren kan ta ut. Hvert år gir styret misvisende informasjon ved ikke å fortelle hvordan avkastningen fremkommer, størrelse på den og hvordan disse pengene blir brukt. Dette blir ikke kontrollert av NVE, men er eiers ansvar, et ansvar som har vært totalt fraværende i Fredrikstad kommune i over ti år.

Men nå har NVE fått nok: Ingen tarifføkning i inneværende år. Legger vi til pengene som kundene har til gode, samt lave energikostnader til tap på grunn av en mild vinter, blir det neppe tarifføkning neste år heller.Hvor mye kundene har tapt på grunn av kunstige lån som Norgesnett har vært påtvunget av morselskapet til meningsløs høy rente, kan vi ikke fastsette.

Vi er svært bekymret for at utvalget som nå vurderer Norgesnetts fremtid, selger selskapet for å vri seg unna ansvar. Det bør ikke skje! Den 8. januar 2019 sendte Trond Svandal en begrunnet forespørsel til Nina Tangnæs Grønvold om kapitalavkastningen fra FEAS. Pr. dato har han ikke fått svar. Pytt pytt, det gjelder jo bare innbyggernes penger!

Det er pussig at Fredrikstad Energi som er så opptatt av gladnyheter, helt har glemt å informere nettkundene om NVEs tariffstopp!

Julsen og Bjørndals kronikker om Fredrikstad Energi AS

Roar Julsen og Kjell Bjørndal skrevet en rekke kronikker om Fredrikstad Energi AS. Her er de sammen med tilsvar fra daværende styreleder Terje Moland Pedersen og adm. direktør Trond Andersen i FEAS og daglig leder Mona Askmann i Norgesnett.