Nulltoleranse mot mobbing i skolen

Victor Kristiansen, Ap, leder oppvekstutvalget i Fredrikstad kommune: – Det er trist, leit og vondt at barn ikke har det godt på skolen.

Victor Kristiansen, Ap, leder oppvekstutvalget i Fredrikstad kommune: – Det er trist, leit og vondt at barn ikke har det godt på skolen. Foto:

Av

– Et samlet oppvekstutvalg vil arbeide videre for at kommunen har både kompetanse og verktøy for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing, skriver utvalgsleder Victor Kristiansen. Utvalget skal fatte vedtak om helhetlige tiltak før sommeren.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Fredriksstad Blad har mobbing vært tema i flere saker den siste tiden. Det er trist, leit og vondt at barn ikke har det godt på skolen.

Mobbing og skolemiljø var tema i flere møter i oppvekstutvalget i forrige periode. Det ble i den forbindelse avdekket at skolers aktivitetsplikt var brutt i noen tilfeller. Enkeltsaker kan jeg selvsagt ikke kommentere. Mitt innrykk er at det gjøres en meget god jobb både på virksomhetsledernivå og i administrativ ledelse på dette området i seksjonen. Noen ganger kan sakene også være så komplekse at en god løsning er vanskelig å finne.

Oppvekstutvalget følger tett opp hvordan administrasjonen og virksomhetene jobber med disse sakene. Elevundersøkelser viser at de aller fleste av våre nesten 10.000 elever trives godt i skolen og trenden er at mobbetallene også går nedover både i kommunen og ellers i landet.

Politisk har det også, etter mitt syn, blitt jobbet godt med temaet mobbing i Fredrikstad kommune.

Det vil nå før sommeren komme en sak til utvalget med fokus på helhetlig innsats mot mobbing der bestillingene jeg beskriver nedenfor er samlet opp. I denne forbindelse vil det være naturlig å se på systemene som skal forebygge og stoppe mobbing der det avdekkes, med et kritisk blikk.

Elevundersøkelser viser at de aller fleste av våre nesten 10.000 elever trives godt i skolen og trenden er at mobbetallene også går nedover både i kommunen og ellers i landet.

Det ble etablert et beredskapsteam mot mobbing som nå bærer navnet Samhandlingsteam barnehage- og skolemiljø. Dette skal være et sikkerhetsnett for barn, foresatte, barnehage og skole. Noen saker er så krevende at det er nødvendig med bistand herfra. Det kan være dersom foresatte og/eller barn mener at barnehagen/skolen ikke tar godt nok tak i problemene eller gjør nok, dersom virksomheten ikke har nødvendig kompetanse til å løse saken eller der de ordinære tiltakene ikke har hatt ønsket effekt. Teamet består av ledere fra skole- og barnehageetaten, PPT, barnevernet, helsevern for barn og unge, Fredrikstadhjelpa 0–16 og kommuneoverlegen. Foresatte og barn deltar etter ønske og behov.

I 2019 ble det vedtatt at administrasjonen skal fremme en sak om etablering av et mobbeombud i Fredrikstad som utfører sitt arbeid på selvstendig grunnlag, uavhengig av administrativ og politisk ledelse i kommunen. Det ble begrunnet med ønske om et lavterskeltilbud der elever, foreldre, ansatte og skoleledere kan henvende seg til en uavhengig part. Forslaget ble fremmet av Siri Martinsen (Ap) og ble enstemmig vedtatt.

Etter at det nye oppvekstutvalget tiltrådte i midten av oktober, har vi vedtatt at det skal vurderes å opprette en ordning med mobbeknapp på hjemmesiden til barne- og ungdomsskolene samt på kommunens nettside. Knappen er tenkt være en elektronisk varslingskanal der du kan sende en beskjed til virksomhetsleder og varsle om mobbing – enten man selv blir mobbet eller vet om noen som blir det. Dette for at elevene lettere skal kunne melde fra. Interpellasjonen var et tverrpolitisk initiativ fra unge politikere i Fredrikstad etter initiativ fra AUF. Flere kommuner har innført en slik mobbeknapp og erfaringene skal være gode.

Vi har også bedt om å få en grundig oversikt over skolenes erfaringer etter innføringen av §9A i opplæringsloven. Denne ble endret foran skoleåret 2017/2018 med fokus på at alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er nulltoleranse mot mobbing i skolen og alle som er ansatt på skolen har rett og plikt til å gripe inn. Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak, en aktivitetsplikt, men ikke en løsningsplikt.

Jeg er helt sikker på at jeg har et samlet oppvekstutvalg i ryggen som vil arbeide videre for å sørge for at kommunen har både kompetanse og verktøy for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Minst like viktig er det selvsagt at virkemidlene brukes på rett måte slik at resultatene blir så gode som mulig. Felles innsats mellom skolens ansatte, foresatte, skoleetat, elever og ikke minst lokalmiljø er viktig i tida fremover. En del konflikter og utestengelse mellom elever har sin bakgrunn også utenom skoletid. Derfor må også fritidsmiljøene involveres.

www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gjøre hvis en elev opplever mobbing.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken