Fordi det er for liten kapasitet til å følge opp alle som trenger bildediagnostikk i det offentlige helsevesenet i Norge, inngås det avtaler med private aktører.

En av de aller største er Unilabs, som blant annet har klinikk på Helsehuset på Kråkerøy.

Nå forteller NRK at Unilabs benytter seg av en rumensk klinikk, Centrul Medical Transilvania (CMT), i byen Cluj-Napoca.

168.000 undersøkelser

NRK kan dokumentere at radiologer ved den rumenske klinikken gjennom flere år har gransket MR, CT og røntgenbilder av norske pasienter i en avtale som det norske offentlige helsevesenet ikke var klar over.

14 av de lokale radiologene, som i kortere eller lengre perioder mellom 2017-2022 har hatt forundersøkelser fro Unilabs, er ikke med i det norske helsepersonellregisteret, som er en oversikt over personer som er godkjent for å yte helsehjelp i Norge, skriver NRK.

I en presisering til Fredrikstad Blad opplyser Heidi Brandt, kommunikasjons- og markedssjef i Unilabs, at: «disse 14 radiologene har utarbeidet et førsteutkast til beskrivelse og disse undersøkelsene har blitt re-gransket, tolket, beskrevet og signert av radiologene med norsk spesialistgodkjenning.»

Klinikken drives av et ektepar som har jobbet i Stavanger tidligere, og har norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i Norge.

Den kvinnelige radiologen skal ifølge NRK alene ha stått for over 22.200 rapporter fra MR-undersøkelser av norske pasienter i 2021.

Totalt skal ekteparet ha gransket 168.000 undersøkelser av norske pasienter de siste seks årene.

Les hele NRKs avsløring om klinikken i Romania her.

4.500 bilder fra Fredrikstad

Fredriksstad Blad har vært i kontakt med Unilabs-direktør Baber Qazi og spurt om hvor mange pasienter fra Unilabs i Fredrikstad som har fått bildediagnostikk av den rumenske klinikken.

– Det har siste 6 år til sammen blitt beskrevet ca 4500 bilder fra pasienter i Fredrikstad av radiologer i Romania. Alle bildene har blitt gransket, tolket, beskrevet og signert av svært erfarne radiologer med norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning innen radiologi. Dette kan dokumenteres for hver eneste undersøkelse. Radiologene har levert god kvalitet og vi har ikke funnet noen avvik i arbeidet deres, skriver Qazi i en epost til FB.

Norske myndigheter var ikke klar over avtalen Unilabs har med den rumenske klinikken.

Til NRK sier blant annet fungerende fagdirektør Lars Eikvar i Helse Sør-Øst, som eier Sykehuset Østfold, følgende:

– Vi har ikke vært kjent med at Unilabs har hatt en avtale med en rumensk klinikk om bildediagnostikk.

– I henhold til gjeldende lover og regler

Baber Qazi er direktør i Unilabs Norge. Han understreker overfor NRK at samtlige billedgranskinger fra den rumenske klinikken er gransket, tolket, beskrevet og signert av ekteparet som har norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning.

Han avviser at avtalen har vært skjult for det det offentlige helsevesenet i Norge.

– Bruken av radiologene i Romania har hele tiden skjedd i henhold til gjeldende lover og regelverk, skriver Qazi til NRK, og understreker at det kun har vært av hensyn til økt kapasitet, ikke økonomiske hensyn.

Fredrikssstad Blad har mandag kveld vært i kontakt med instituttsjef ved Unilabs Fredrikstad, Gary Haraldsen.

Han henviser til direktør Baber Qazi for spørsmål rundt saken.

Qazi svarer ved å liste opp flere opplysninger. Først skriver han at:

– NRKs fremstilling av saken er egnet til å skape et feil inntrykk. All vår virksomhet er i tråd med norsk helselovgivning, beskyttelse av personvernet er i henhold til GDPR-regelverket og privatrettslige avtaler. Dette gjelder også for vår avtale med radiologkonsulentene i EU-landet Romania.

Dette er Unilab-direktørens fulle svar til FB

Baber Qazi lister opp følgende opplysninger til Fredriksstad Blad:

  • Alle undersøkelser i Unilabs er gransket, tolket, beskrevet og signert av radiologer med norsk spesialistgodkjenning. Dette gjelder også undersøkelsene som er beskrevet i Romania. Det er ikke avdekket noen feil eller mangler i dette arbeidet.
  • I noen tilfeller har lokale radiologer utarbeidet et førsteutkast til beskrivelse. Disse undersøkelsene har blitt re-gransket, tolket, beskrevet og signert av radiologer med norsk spesialistgodkjenning. Dette kan dokumenteres for hver eneste undersøkelse. Det er radiologene med norsk godkjenning som er medisinskfaglig ansvarlig for kvaliteten sammen med Unilabs som virksomhet.
  • Kvaliteten på arbeidet som er levert av radiologene lokalisert i Romania har vært god. Radiologene har som alle andre i Unilabs vært underlagt vårt omfattende kvalitetssystem og beskrevet bildene i tråd med norske faglige retningslinjer samt beste medisinske praksis. Det er ikke avdekket noen feil eller mangler ved arbeidet utført i Romania. På bakgrunn av NRK sin sak har vi allikevel foretatt en ekstraordinær kvalitetskontroll i form av en utvidet fagfellevurdering av de aktuelle radiologenes arbeid. Denne utvidede fagfellevurderingen har også bekreftet den høye kvaliteten på arbeidet til radiologene i Romania.
  • Pasientene kan være trygge på at de har mottatt god diagnostikk og at Unilabs har det fulle ansvar. Dette virksomhetsansvaret følger direkte av spesialisthelsetjenesteloven og tilhørende forskrifter som også gjelder ved kjøp av helsetjenester fra utlandet. Unilabs kan følges opp av norske myndigheter og pasienten er sikret sine rettigheter.
  • Radiologene i Romania har arbeidet i Unilabs Norge sitt system og bildene ligger på våre servere tilsvarende alle andre bilder.
  • Totalt har de to legene gransket, tolket og beskrevet ca 168 000 undersøkelser for Unilabs i perioden 2017-2022. Dette utgjør kun en mindre del av vår totale virksomhet som var på om lag 3,6 millioner undersøkelser i samme periode. Avtalen med de to radiologene er utelukkende begrunnet i behov for økt kapasitet. Unilabs har ikke hatt noe økonomisk gevinst av avtalen, og vår kostnad per undersøkelse er tilsvarende hva radiologer bosatt i Norge mottar. Avtalen med de to danske radiologene har gjort at vi har kunnet gi pasienter i Norge raskere svar på sine undersøkelser.