Situasjonen til Norwegian er særdeles vanskelig. Aksjekursen er i bunn, svært mange fly står på bakken, ansatte er permittert eller de er del av konkursene i datterselskapene. Kassa er mer eller mindre tom og man lever på bankenes og kreditorenes nåde. Men er dette eneste siden av saken, med referanse til høye lån, leasingkontrakter på fly, Boeing 737-800 MAX-problem, og alt det negative vi får gjennom nyhetsmediene?

Ser man i bakspeilet, kan regnestykket snues på hodet. I 2019 fraktet Norwegian 37 millioner passasjer. SAS og Norwegian er omtrent like store. Til sammen blir det rundt regnet 70 millioner passasjerer. Konkurranse er sunt, og flybilletter samt kostnader for begge selskapene ble holdt nede. Sett fra passasjerenes ståsted kan man anta at man i gjennomsnitt har spart 500 kroner per reise. I sum for 2019 blir det 70.000.000 x 500 = 35.000.000.000 kroner. Trekker man dette videre over ti år, vil besparelsen bli utrolige 350 milliarder kroner. Penger hverken SAS eller Norwegian så, men som vi passasjerene fikk.

Om besparelsen på 500 kroner er antatt for høyt og man senker den til lave 50 kroner per reise, blir besparelsen fortsatt utrolige 35 milliarder kroner for oss reisende.

Går Norwegian konkurs, kommer konkurransen til å bli svakere. Flybillettprisene vil stige. Kan man sette verdien på Norwegians redningsaksjon uten å ta hensyn til passasjerene besparelser ved å beholde Norwegian operativ?