I april møtte to menn i Oslo tingrett anklaget for finansiering av terrororganisasjonen Islamsk stat (IS). Dette er kanskje den mest brutale terrororganisasjonen i moderne tid.

Store pengesummer ble, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST), sendt til IS-krigeren Arben Hasani fra Kosovo.

Mannen i 40-årene, som nå er dømt til fengsel i fem år, erkjente noen av tiltalepostene i retten. En medtiltalt syrisk mann i 30-årene ble frikjent for terrorfinansiering, men dømt for brudd på finansforetaksloven fordi han ifølge PST utførte betalingsformidling på vegne av minst 30 personer uten at han hadde konsesjon for dette.

Anker fengselsdom

I den ferske dommen går det også frem at det ikke er omstridt at IS-krigeren Arben Hasani mottok penger fra mannen i 40-årene og at pengene kom fra Norge.

«Hverken XX (mannen i 40-årene, red. anm.) eller YY (mannen i 30-årene, red. anm.) har benektet ovennevnte overføring, men de har ikke erkjent straffeskyld for terrorfinansiering. XX mener han har overført penger til hjelp for kvinner som vil flykte fra ISIL-området, mens YY fremholder at han ikke visste at pengene ville havne hos Hasani i ISIL i Syria.»


– Vi er uenig i rettens vurderinger både av skyldspørsmål og straffutmåling. Dommen vil bli anket, sier forsvarer for mannen i 40-årene, Svein Holden, til Nettavisen.

– Men din klient erkjente jo noen av punktene i tiltalen. Hva er årsaken til at han anker?

– Han erkjente overføringer for en mindre del, i underkant av 30.000 kroner. Han opprettholder at pengene aldri gikk til IS, men at de gikk til menneskesmuglere som smuglet kvinner og barn ut av IS-kontrollerte områder.

Fant flere hundre tusen i madrass

PST mener den norske statsborgeren besørget at IS-krigeren Hasani totalt fikk 380.000 kroner ved til sammen fem tilfeller i perioden juli 2017 til desember 2018. En annen mann, en syrisk borger i 30-årene bosatt i Østfold, er tiltalt for medvirkning til terrorfinansieringen.

Mannen i 30-årene har nektet straffskyld for alle anklagene, men PST fant 390.000 kroner i kontanter under madrassen hans under en ransaking i slutten av mai i fjor, da han ble pågrepet.

– Vi er ikke overrasket over at han ble frifunnet, vi har hevdet hele veien at det ikke er bevismessig grunnlag for domfellelse, sier mannen i 30-årenes forsvarer Javeed Shah til Nettavisen.

– Han er også veldig fornøyd med å bli frifunnet. Det er spesielt at han som syrisk borger blir beskyldt for å støtte IS, en organisasjon som har ødelagt landet hans. IS er noe han helt tiden har tatt avstand fra. Det er heller ikke noe i politiets beslag som tilsier at han noen gang har hatt interesse for eller har støttet IS.

Statsadvokat Frederik G. Ranken vurderer om de skal anke frifinnelsen mot YY. Han er også fornøyd med dommen på fem års fengsel av XX. I sin avsluttende prosedyre la han ned påstand om seks års fengsel.

– Vi er enig i rettens vurdering av XX og har langt på vei fått medhold i påstanden. Hvis XXs anke slipper gjennom i lagmannsretten vil vi legge ned lik påstand sier Ranke til Nettavisen.

I retten la Ranke ned påstand om fire års fengsel for YY. Han ble dømt til en bot på 25.000 kroner for brudd på finansforetaksloven, men den anses oppgjort ved at han har sittet varetektsfengslet i 29 dager.

– Vi er ikke enig i rettens endelige konklusjon om at YY ikke visste hva som foregikk. Vi har vært klar på at han må ha holdt det som sannsynlig at pengene skulle til IS og at det er tilstrekkelig bevist. Vi skal studere dommen grundig og vurdere om vi anker frifinnelsen.

Advokat Shah tar en eventuell anke med knusende ro.

– Dersom de ønsker å anke tar vi dette til etterretning.