Jeg gadd vite hvem som er ansvarlig for den norske elbil-satsingen og hvorfor skal en nasjon som ikke produserer biler prøve å bli best i EU på introduksjon av elbiler? All historisk erfaring med paradigmeskifter viser at det koster å være først. Da forbrenningsmotoren var ny, fantes ikke bensinstasjoner, men kona til oppfinneren greide å kjøre fra by til by ved å kjøpe dyrt drivstoff på apotek langs veien. Hun beviste at bilen gikk fortere enn hestevogner. Etter dette gikk det ikke lang tid før folk så nytten av bilen og bensinstasjonene ble business.

Ikke ulik problemstillingen med lading av dagens elbiler. Når bilindustrien og energileverandørene blir enige, kan vi få akseptable løsninger ved å konvertere dagens bensinstasjoner til energistasjoner for el og trolig hydrogen- / brenselcelle-teknologi. Hjemmelading vil også bli mulig, men vil kreve kostbar utbygging og ombygging av strømnettet. Allerede nå tretter man i borettslag om hvem som skal betale.

Enda verre er det at staten «raner» normale bilister som kjører vanlige, lovlige kjøretøy. Vi taper titusenvis av kroner i rent verditap og drivstoffprisene svir!

En annen risiko med det teknologiskiftet vi nå ser starten på, er hvilke løsninger som vil vinne. Radio- og tv-bransjen ble enige om standardisering på samme måte som oljeselskapene måtte enes om pumper for diesel og bensin. Kineserne som leder utviklingen kommer nå med utskiftbare batterier som for el-verktøy. Skifte skjer automatisk, og i løpet av noen minutter er man klar for nye 500 kilometer.

Hvor mye verdt er en av dagens «gammeldagse» el biler om tre-fire år? Enda verre er det for oss som kjører bensin- eller dieselbiler, hvor mye er de verdt mot 2025 når nybilsalget av denne type biler blir stoppet? Det kom nylig frem at staten årlig taper tre milliarder på å subsidiere elbiler; Null mva. og veiavgifter og gratis parkering. Hvis flere kjøper, øker tapet for staten og man greier neppe å betale for alle «bomveiene».

Les også

Batterirevolusjonen vil gjøre transport billigere

Enda verre er det at staten «raner» normale bilister som kjører vanlige, lovlige kjøretøy. Vi taper titusenvis av kroner i rent verditap og drivstoffprisene svir! Man går på tvers av ekspertråd om at det er bedre for miljøet å bruke opp den «gamle» Golfen enn å kjøpe en ny E Golf. Ny teknologi gir imidlertid bensinbilen et CO₂-utslipp på nivå med elbilen. Eneste fordel med elbil blir da at den ikke slipper ut CO₂ i et lukket rom, men livssyklus-utslippet blir omtrent identisk med siste generasjon bensinbiler.

Elbilene forurenser på andre områder og andre steder enn «fossile» kjøretøy. Kobolt og andre miljøødeleggende metaller utvinnes i farlige gruver i Afrika, neodymium-magnetene fra Kina fremstilles av malm med radioaktiv uran, titusenvis av arbeidere får kreft. Litium vaskes ut av vernede ørkener i Sør-Amerika med millioner av liter vann fra områder med lite vann. Bøndene rundt de åpne bruddene kjemper mot korrupte myndigheter.

Dette plager jo ikke oss i vesten. Mens miljøbevegelsen vil plugge igjen alle borehull på sokkelen vil Petrobras og Equinor bore og utvinne millioner av fat olje i flere tiår fremover utenfor Brasil. Oljealderen er definitivt ikke over og vil forsinke det grønne skiftet. Vi vil ikke greie å redusere temperaturen fort nok. Totalregnskapet for en 2,5 tonn Tesla bidrar noe, men er langt fra nok i kampen mot CO₂-utslipp.

Les også

Riv bomstasjonene, ta elbilene

Det eneste som monner, er å redusere jordens befolkning, redusere forbruk og transport. Bare utpusten fra de 3,5 milliardene befolkningen har øket med siden 1965, utgjør 100 milliarder tonn CO₂. Nullutslipp er en myte skapt av den norske elbil-mafiaen. Hvis ingenting gjøres når jordens befolkning ni-ti milliarder rundt 2050, den absolutte grense for en bærekraftig klode. Da løser vi ikke CO₂-utslippene ved å kjøre elbiler. Problemstillingen er ikke enkel, men for å redde kloden må vi ved siden av å redusere befolkningen bruke milliarder på forskning og utvikling av alternativ energi.

Når vi et gjennombrudd innen Antimaterie- / «cold fusion»-teknologi kan vi dekke klodens energibehov uten skadelige utslipp. En bil kan kjøre ett år på toliter hydrogen og energibehovet til en stor enebolig dekkes av to-tre liter hydrogen i året. Absolutt nullutslipp hvis hydrogenet fremstilles via sol / fotosyntese. Det utrolige er at mens oljeindustrien får milliarder til utvikling kjemper forskningen innen alternativ energi for å få noen få millioner. Jeg blir kvalm av myndighetenes såkalte grønne satsing. Start med andre ting enn bilen, men det er vel mer krevende enn å «robbe» vanlige bilister og tappe statskassa.