Gå til sidens hovedinnhold

Norges økonomi avgjøres av et nålestikk

«Den største usikkerheten neste år vil være knyttet til vaksinen. Vil vi klare å produsere nok og kan vi distribuere tilstrekkelig? Vil den være like effektiv som legemiddelselskapene lover?»

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når og hvor raskt vaksinen kommer ut til det norske folk, vil bli det viktigste parameter for norsk økonomi i året som kommer.

Hva er det første du skal gjøre når landet åpner igjen? Jeg har mine planer klare. Jeg skal definitivt møte alle de røde og hvite spillerne til kamp i Kongstenhallen. Jeg skal gå ut med venner og spise på Slippen, jeg skal invitere venner hjem på middag og jeg skal ta en tur til Manchester for å se United mot Leeds.

Hele Norge legger nå slike planer for det nye året. Det er hovedgrunnen til at vi tror på en sterk økonomisk vekst neste år. Og det trengs i vår region, ikke minst for å få ned arbeidsledigheten. Ved utgangen av november var 3360 arbeidssøkende i Fredrikstad, ifølge tall fra NAV. 1887 eller 4,7 prosent av arbeidsstyrken var helt uten jobb. Dette er et høyt tall, og det viser oss hvor vanskelig året har vært for mange. Det samme bildet finner vi igjen i brutto nasjonalprodukt (BNP), som kan falle med 3-3,5 prosent i 2020. Altså er det mye av dette fallet vi venter skal reverseres neste år, når våre prognoser tilsier en BNP-vekst i Norge på minst 3,7 prosent i 2021.

I vårt vekstestimat ligger det at vi venter en gradvis gjenåpning gjennom 2021. Våre prognoser tilsier at i løpet av sommeren vil tilstrekkelig mange nordmenn være vaksinert, slik at vi har tilnærmet flokkimmunitet, og kan leve nærmest som normalt.

Korona var nettopp en slik sort svane. Kommer det en ny fugl i 2021?

Et annet viktig argument for sterk vekst neste år er at mange nordmenn faktisk har lagt seg opp mye penger gjennom koronaåret 2020. Jeg ser bare mitt eget forbruk: Ingen utenlandsturer, færre restaurantbesøk og konserter og generelt flere timer innenfor husets vegger, har ført til at jeg har spart mer.

Det er klart at det er store forskjeller her, men flertallet av nordmenn, de som har beholdt jobben, har samlet sett spart 120 milliarder kroner i 2020. Det er omtrent 4 prosent av total BNP. Denne oppdemmende sparingen tror vi kommer til å benyttes igjen i 2021.

Det samme gjelder for mange bedrifter. Investeringer som ikke ble gjennomført i 2020 på grunn av usikkerhet, skal utføres i 2021. Også firmaturer, kundemiddager og sommerfester skal hentes inn?

Men koronaen er ikke det eneste som vil prege økonomien neste år. Brexit spøker fortsatt, men skremmer oss ikke på samme måte som før. EU og Storbritannia har ennå ikke kommet til enighet om framtidige samarbeidsvilkår når britene etter planen skal forlate EU neste år. Dermed er en hard brexit en reell risiko, og dette kan skape negative reaksjoner i både europeisk og norsk økonomi.

Vi forventer imidlertid at reaksjonene vil bli relativt kortvarig, ettersom risikoen for en hard brexit i stor grad må forventes å være innregnet i aksjekursene i Europa. Dessuten kan en avklaring vise seg å bli en lettelse for mange, etter flere års vedvarende usikkerhet for både investorer og selskaper. Da vil berørte selskaper endelig få noe konkret å forholde seg til og planlegge etter.

Renteoppgang er et annet spørsmålstegn neste år. Renten i Norge har vært på 0 prosent siden mai, og vi tror Norges Bank holder renten på det nivået til det er klare tegn på at de økonomiske forholdene normaliserer seg. Det forventer vi at først skjer i fjerde kvartal. Men det er stor usikkerhet her. For eksempel kan en kraftig boligprisoppgang fremskynde renteoppgangen.

En annet spørsmål er hva som skjer med verdensøkonomien når stimulansene avtar. Myndighetene i de ulike landene har satt i gang enorme finanspolitiske og pengepolitiske hjelpepakker for å holde hjulene i gang. Dette kan ikke fortsette, og vi vet ikke hvordan det vil slå ut på veksten i 2021.

I tillegg til Brexit, vil også andre utenrikspolitiske faktorer prege økonomien. Men med Joe Biden som president forventer vi større forutsigbarhet i internasjonal politikk og mindre risiko for eskalering av handelskrigen med Kina, for eksempel.

Så skal vi ikke glemme den alltid tilstedeværende frykten for det ukjente, de såkalte sorte svanene. Vi vet aldri helt hva som dukker opp neste år, og hva som vil prege verdensøkonomien. Korona var nettopp en slik sort svane. Kommer det en ny fugl i 2021?

Den største usikkerheten neste år vil likevel være knyttet til vaksinen. Vil vi klare å produsere nok og kan vi distribuere tilstrekkelig? Vil den være like effektiv som legemiddelselskapene lover? Og er bivirkningene like ufarlige som det påstås i dag? Vi kan bare håpe at den positive utviklingen vi ser fortsetter i det nye året.

2021 ligger i hendene til en liten dose medisin som snart er på vei hjem til deg.

Les også

Følg smitterådene og bidra til tidenes opphenting av norsk økonomi!

Les også

Vi tror bunnen er nær. Økonomien vil løfte seg etter sommeren

Les også

Handelen daler ned i skjul

Kommentarer til denne saken