I 2019 hadde Norge helseutgifter på 372 milliarder kroner. Og om vi deler det på antall mennesker, så tilsvarer dette i snitt 69.617 per innbygger. Tenk deg det! Nesten 70.000 kroner koster hver og en av oss i snitt i helseutgifter, hvert år. Det er et tall som bare øker.

Regelmessig fysisk aktivitet er med på å fremme livskvalitet og bidrar til å redusere risikoen for over 30 ulike sykdommer. En stor andel av innbyggerne i Fredrikstad er inaktive og hele 2/3 oppfyller ikke anbefalt mengde fysisk aktivitet. Lavere inntekt, utdannelse og levekår er statistisk med på å øke inaktivitet. Og de negative konsekvensene er mange – både fysisk, psykisk og sosialt. Inaktivitet kan regnes som en selvstendig risikofaktor på lik linje med røking. Her er det mye å ta tak i.

Et menneske som går fra å være fysisk inaktiv til å være fysisk aktiv vil statistisk sett få en betydelig helsegevinst i form av redusert sykdom og økt livskvalitet.

I tillegg til å forebygge det vi kaller livsstilssykdommer, har det også stor effekt på hvordan du føler deg psykisk. Fysisk aktivitet bedrer humøret, gir energi og det reduserer stress.

Mange av oss ønsker å være aktive på egen hånd, når vi selv ønsker, der vi vil, og her ligger det et stort potensial. Gjennom å se bredere på fysisk aktivitet og tilrettelegge for et større tilbud vil vi kunne få flere til å finne sin glede i bevegelse. For det er dette det handler om, gleden i å bevege seg.

I Aktivitetsrådet jobber vi for egenorganisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Vi løfter frem et mangfold av aktiviteter slik at du kan finne den aktiviteten du vil drive med.

Om du liker å gå tur langs kysten eller treffe kjente i skateparken, så hjelper Aktivitetsrådet å gjøre dette mulig for deg. Vi tilrettelegger for at du kan prøve ut eller drive med den aktiviteten du har lyst til. Å være aktiv på egen hånd bidrar til en robust helse og en sunnere hverdag. Det er dette som er folkehelse i praksis – og det er her potensialet ligger.

Politikere i kommunen har gjennom kommunedelplanen Aktive Liv fått folkehelsearbeid frem i lyset. Kommunen jobber tverrseksjonelt for å bremse helseutfordringene. Dette er en kommunedelplan med nasjonal oppmerksomhet og har inspirert til Regjeringens handlingsplan utgitt 2020 kalt «Sammen om aktive liv». Norge har sluttet seg til WHOs mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer i tråd med FNs bærekraftsmål. For fysisk aktivitet innebærer dette ti prosent reduksjon i fysisk inaktivitet i befolkningen innen 2025 og 15 prosent reduksjon innen 2030.

For å få til dette må vi tenke bærekraftig samfunnsutvikling. Det handler om et samfunn som tar hensyn til en god balanse mellom mennesker, miljø og økonomi gjennom å jobbe med utviklingsarbeid, langsiktige planer, kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid.

I Fredrikstad har vi Norges første aktivitetsråd. Vi viser resten av Norge hvordan vi går fra tradisjon til innovasjon i folkehelsearbeidet. Aktivitetsråd angriper problemet med inaktivitet. Gjennom å løfte frem flere aktiviteter, stimulere til hverdagsaktivitet og tilrettelegge for flere uorganiserte tilbud inspirerer vi til bevegelse.

Om du vil drive med petanque, skate, parkour, kite, fiske, polesport, airsoft, løpe i skogen eller kanskje noe helt annet, så hjelper vi deg. Du skal kunne være aktiv når du vil, der du ønsker, uansett sosioøkonomisk bakgrunn. Levekår, inntekt og utdanning skal ikke påvirke dine muligheter til å ha en fysisk aktiv hverdag, gjennom hele livet.

Så selv om Aktivitetsrådet jobber for deg og dine aktivitetsønsker, så er dette større. Aktivitetsråd er et verktøy for å få flere inn i en aktiv hverdag. Et verktøy vi må satse på.