Gå til sidens hovedinnhold

Norge er tryggere med Høyre i regjering

«Målet om to politipolitifolk per tusen innbyggere er nådd. Aldri i moderne tid har politistyrken vært sterkere.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 2013 gikk vi til valg på styrket beredskap – i 2021 har grunnberedskapen aldri vært bedre. Det siste året har vi sett hva god grunnberedskap har å si for et samfunn i krise. Det har vært noen feil, noen mangler og erfaringer til forbedring. Slik skal det være.

Og Norge har hatt en av verdens beste håndteringer av koronakrisen. Vi har sikret Norge vaksiner gjennom samarbeid med EU, og snart har alle fått tilbud om vaksine. Samtidig som vi har utført dugnad, har politiet trygget oss.

Med Høyre i regjering har det aldri vært tryggere å bo i Norge. Siden 2013 har det kommet til over 3.600 lønnede årsverk i politiet, og over 2.300 lønnede årsverk i politidistriktene. Dette har skjedd gjennom politireformen. Det er blitt større enheter, og politiet trener mer enn før.

Hvert år avdekkes det kriminelle nettverk både i Norge og internasjonalt. De groveste eksemplene viser overgrep mot barn.

Under pandemien har barna våre vært plassert foran skjermen oftere enn før – det har gjort dem mer sårbare for kriminalitet på internett. Derfor har vi over lang tid gitt politiet de ressursene de trenger for å etterforske, avdekke og fengsle de som begår kriminalitet på internett.

Målet om to politipolitifolk per tusen innbyggere er nådd. Ved utgangen av 2020 var politidekningen 2,03. Aldri i moderne tid har politistyrken vært sterkere.

Store kriser som krig og pandemi gjør alle sårbare. Da man i tidligere tider fryktet en invasjon, frykter vi i dag digitale angrep. Vi har sett det før. Fremmede makter som bryter seg inn i e – post kontoer, kontoer på sosiale medier eller sykehussystemer.

Høyre har i regjering satset på cybersikkerhet. Vi opprettet Nasjonalt cybersikkerhetssenter i 2019, og Nasjonalt cyberkrimsenter ble i 2019 etablert som en del av politiet.

Vi har i flere omganger styrket Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Blant annet med i underkant av 500 millioner kroner for å styrke og videreutvikle vår evne til å avdekke og håndtere alvorlige digitale angrep. Viktig og nødvendig.

I fremtiden må vi utdanne flere leger, flere sykepleiere og flere ingeniører. Samtidig som vi fortsetter å satse på yrkesfagene. Hvorfor kommer jeg med disse yrkesgruppene nå?

Jo, det er disse yrkesgruppene som utgjør den sivile beredskapen sammen med sivilforsvaret. En betydelig dimensjon i det store beredskapsarbeidet.

Med Høyre har grunnberedskapen aldri vært bedre, politistyrken har aldri vært sterkere – men vi skal arbeide enda hardere for å gjøre den enda bedre de neste fire årene.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.