Senterledere utenfor Fredrikstad har ikke tro på bomring-effekt

Sentersjefene ved Amfi Borg og Nordby Shoppingcenter tror ikke at bomringen rundt Fredrikstad vil føre til at de får ekstra kunder fra Borge og Rolvsøy.