Gå til sidens hovedinnhold

Nok en gang bygges «hellig grunn» ned

«Ved å skifte farge på et kommunekart blir et område ekstremt attraktivt økonomisk for en potensiell utbygger.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Nationen 7. april uttaler samferdselsminister Knut Arild Hareide og landbruks- og matminister Olaug Bollestad – begge fra KrF, følgende:

«Matjorda vår er gull verdt. Det er den viktigste ressursen for en levende norsk matproduksjon, både for oss i dag og for fremtidige generasjoner».

I 2010 ble ca. 80 daa matjord på Ørebekk omdisponert fra LNF (landbruk, natur og friluft) til et fremtidig næringsområde. Senterpartiet stemte også den gang imot – men – ble nedstemt. I 2010 lå Fredrikstad kommune som nummer to på en landsdekkende «verstingliste». Ikke mye å være stolt over.

Les også

Her kommer trolig byens neste byggevarehus

Når omdisponering skjer, trer mange aktører inn. Aktører som slett ikke er opptatt av matproduksjon. Riktignok kan det skape arbeidsplasser. Senterpartiet er også opptatt av et aktivt næringsliv i byen vår. Men, ikke bygg ned den beste matjorda! Et knapphetsgode vi aldri får tilbake. Ved å skifte farge på et kommunekart blir et område ekstremt attraktivt økonomisk for en potensiell utbygger. Særlig hvis areal ligger sentralt og bynært. Dette gjelder nettopp, Ørebekk.

Det har heldigvis skjedd mye siden 2010. Hos sentrale myndigheter, og anvisninger fra statsforvaltere. Det er aktuelle forventningsbrev som anmoder kommunene sterkt om å tenke både én, to og tre ganger før matjord blir omdisponert til andre formål enn å produsere mat.

Planprosesser rusler og går i kommuneadministrasjoner. Uten at vi egentlig vet hva som skjer før planutvalgene skal legge sin siste velsignelse på dokumentene. Det kommer oppslag i avisene, og de som er spesielt interesserte leser, og reagerer. Eller ikke.

Vi i Senterpartiet vil følge ekstra godt med fremover. Vi tenker spesielt på Gudebergjordet. To tredjedeler er ført tilbake til LNF (forhandlingsløsning etter siste kommunevalg). Fremdeles er verdifulle dekar matjord på Gudebergjordet ført inn i eiendomsselskapet Isegran, som er heleid av Fredrikstad kommune.

Når landbruks- og matminister Olaug Bollestad omtaler dyrket jord som «hellig grunn» håper vi på støtte fra er bredt politisk miljø fremover.

Forfatterne

Elin Tvete, gruppeleder og leder av Teknisk hovedutvalg og bystyremedlem for Sp

Hans Ek, medlem av planutvalget og bystyremedlem Sp

Lise Thorsø Mohr, medlem av Primærnæringsutvalget og bystyremedlem or Sp

Hans Ingvald Røed, 1. vara til bystyret for Sp

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.