Det er med stor skuffelse jeg opplever at bystyrets medlemmer i Fredrikstad tydeligvis får ulik informasjon, slik vi nettopp så i Furutun-saken. Skuffelsen handler ikke om hvem eller hvordan det ble bedt om utsettelse i selve saken, men prinsippet om at bystyrets representanter skal ha lik tilgang på informasjon fra kommunes partinøytrale administrasjon.

Ordføreren sier selv at han visste om administrasjonens eget ønske om utsettelse ett døgn før resten av bystyret. Vi andre ble kjent med dette på direkten i bystyret fra kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold. Dette skjedde til fleres store forbauselse.

Arbeiderpartiets gruppeleder Atle Ottesen var åpenbart kjent med dette i forkant og fremmet utsettelsesforslag, til tross for at han et par døgn tidligere hadde harselert med andre partiers tilsvarende forslag. En skal være relativt naiv for å ikke forstå at denne informasjonen hadde blitt spredd internt i toppledelsen i Arbeiderpartiet. Mye tyder på at dette var en egnet måte for å komme ut av en etter hvert politisk floke.

Med sin partipolitiske bakgrunn burde hun være særdeles forsiktig med å komme i en situasjon hvor hun kan bli beskyldt for å gi informasjon kun til Arbeiderpartiet.

Jeg mener dette er klanderverdig opptreden av både ordfører og kommunedirektør. Begge har et samlet ansvar for deling av informasjon til samtlige folkevalgte.

Det er et alvorlig brudd på tilliten at ordføreren har fått informasjon av kommunedirektøren, og da kun valgt å videreformidle det til egen gruppeleder. Da uten å forvisse seg om at dette ble delt med flere. Nygård er altfor erfaren som ordfører til ikke å skjønne viktigheten av dette.

Kommunedirektøren, som da bare valgte å informere ordfører, burde også ha forstått at dette var vesentlige opplysninger som burde kommet på et tidligere tidspunkt til alle. Da med lik informasjonstilgang til samtlige gruppeledere. Med sin partipolitiske bakgrunn burde hun være særdeles forsiktig med å komme i en situasjon hvor hun kan bli beskyldt for å gi informasjon kun til Arbeiderpartiet.

Jeg mener bestemt at prinsippet om informasjonstilgang av vesentlige opplysninger fra administrasjonen skal gjelde samtlige partier. Det nytter ikke å si at alle samlet sett fikk vite det i Bystyret når noen få utvalgte tydeligvis fikk forberede seg i forkant. Det blir informasjonsforfordeling.

Det er en grov feilvurdering, og jeg hadde faktisk forventet bedre.

Les også

Fornuftig å utsette Furutun saken