Fredag den 13. har nemlig Stortinget avstemning om å lovfeste Beslutningsforum – nye metoder. Regjeringspartiene Høyre, KrF, Venstre og Frp har i helse- og omsorgskomiteen gått inn for å lovfeste Beslutningsforum!

En lovfesting betyr at fire direktører skal avgjøre om du skal få den medisinen eller behandlingen som redder livet ditt. Disse fire er lederne av helseforetakene i Norge, mektige menn som sitter på avgjørelsesmyndighet som ikke har noe med medisinsk faglighet å gjøre. De tar kun hensyn til penger. Styringssystemet kalles New Public Managment.

Det ser nå ut til at Regjeringen ikke lytter til faglige råd og juridisk ekspertise om å trekke tilbake forslaget om lovfesting. Dette vil føye seg inn i rekken av skandaler som Nav og AAP.

Norsk helsevesen går i feil retning. Folket må protestere – dette er ikke et demokrati verdig.