Episoden skjedde i Moss sist torsdag og er omtalt i Moss Avis og FB. Saken har vakt sterke reaksjoner.

LES OGSÅ: Ble kastet av skolebussen fordi hun brukte niqab

– Jeg har forståelse for at hun ble kastet av.  Hadde jeg jobbet i bank, ville jeg også ha nektet en maskert person å komme inn, sier Wiborg til FB.

Wiborg mener saken har mange sider, og at  Østfold Kollektivtrafikk ikke har tenkt nok på konsekvensene når sjåførene nå har fått beskjed om at kvinner med niqab som reiser med Østfold kollektivtrafikk skal slippe å vise ansiktet sitt, så lenge de kan vise gyldig legitimasjon. 

ERLENDE WIBORG (FRP)

Dette er  kommunisert ut til de ansatte i selskapet etter at media har omtalt historien til den 18 år gamle skoleeleven.

LES OGSÅ: Anklager høgskolen for å bryte ytringsfriheten

Wiborg oppfordrer  Østfold Kollektivtrafikk til å omgjøre beslutningen. 

– Østfold Kollektivtrafikk har forhastet seg. Denne saken handler ikke først og fremst om at noen kan snike på bussen. Saken reiser mange spørsmål. Skal  vi også få slippe å vise ansiktet når vi går om bord på et fly? Og skal det være nødvendig å vise ansiktet når vi er i banken for å  ta ut penger? spør Wiborg. 

Han viser også til at i Østfold fylkeskommune er det besluttet at elevene  må vise ansiktet i klasserommet.

– Da blir det inkonsekvent hvis de skal slippe å gjøre det på skolebussen, sier Wiborg  til FB.

– Mener du at bussjåføren hadde  noen grunn til å bli bekymret da  jenta med tildekket ansikt dukket opp?

– Ikke nødvendigvis. Men var det riktig person som brukte busskortet? Denne saken handler også om sikkerhet generelt. I et åpent demokrati  skal vi se borgernes  ansikt i det offentlige rom. Burka, niqab og lignende er også sterkt kvinneundertrykkende og hindrer integrering.  Heldekkende plagg bør forbys i det offentlige rom.

LES OGSÅ: Niqabforbudet – trist og diskriminerende

– Hva hadde skjedd hvis du hadde vært bussjåføren?

– Jeg vet ikke om jeg hadde gjort det samme som bussjåføren gjorde. Men jeg har forståelse for måten bussjåføren handlet på.

– Noen vil nå kanskje mener at du tråkker på andre mennesker for å markedsføre deg selv og Fremskrittspartiets politikk. Hva sier du til det?   

– Nei, på ingen måte. Dette er en sak vi har vært opptatt av i mange år. Frp har tatt innvandrerkvinnene seriøst. Vi har fremmet forslag som skal få dem integrert  i det norske samfunn og gi dem samme rettigheter som andre kvinner. Det er legitimt å være uenig i sak – men ikke mistenkeliggjøring.