Ansettelser av toppsjefer i kommunen trekker i langdrag

Ansettelsen av tre toppsjefer i Fredrikstad kommune trekker ut i tid. Nå håper kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold at ansettelsene er en realitet i løpet av mars.