Bymiljølista leser med interesse «På tide med gratis kollektivtransport?» av Erling Dokk Holm i Aftenposten 29. januar. I kronikken ser han for seg at det fiktive Oslo-partiet «Gratis kollektivtransport» får 14 prosent oppslutning før kommunevalget 2023 og utfordrer de andre partiene med sine krav.

Dokk Holm peker på Fredrikstads vedtak om gratis ferge og utprøving av gratis buss under de rødgrønne, og på de samfunnsøkonomiske gevinstene. Han utfordrer tidligere ordfører i Fredrikstad og nå samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til å ta disse perspektivene videre inn i det nasjonale arbeidet med samferdsel.

«Med andre ord så er kollektivtransport, i hovedsak, et godt eksempel på at det som er bedriftsøkonomisk ulønnsomt, kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt», skriver han.

Det heier vi i Bymiljølista på, selv om Dokk Holm glemte å nevne at det var en liten lokal valgliste som stod bak idéen om gratis ferger i Fredrikstad.

I et debattinnlegg i Demokraten 29. januar skriver Frode Rekve om fergesatsingen i «Et av de flotteste elvecruisene som finnes, går gjennom en av Nordens vakreste historiske byer. Og turene er helt gratis.» Det er ikke mye å debattere det, for alle er jo enige om at Fredrikstad kommunes fergesatsing er midt i blinken.

Siden Bymiljølista ble stiftet i 1987 har vi sagt at fergene i byen burde være gratis, og at tilbudet burde utvides.

I kommunevalget 2011 stod vi på fergeleiet klokka seks og delte ut ferske boller og kakao til travle morgenpendlere, og vi lovet dem å kjempe for gratis ferge. Mange var skeptiske, men vi fikk endelig gjennomslag i budsjettet for 2013 sammen med de rødgrønne, og resten er historie, som man sier.

En formidabel suksesshistorie og den har fortsatt med nye fergeruter, nye elektriske ferger, belønningsmidler og en eksplosjon i antall reisende. Gratis fergetilbud og mindre biler i sentrum dukker opp som et viktig moment hver gang den positive utviklingen i Fredrikstad diskuteres.

Men denne tjenesten koster, og selv om vi er en kommune i vekst og utvikling har vi store økonomiske utfordringer. Et økende gap mellom inntekter og utgifter presser oss til omstilling.

I budsjettforhandlinger pekes og hviskes det om fergene, som har blitt dyrere i drift, og parkeringsinntektene (som fra starten finansierte fergedriften), har gått ned. Vi må prioritere hva vi kan og ikke kan ta oss råd til i Fredrikstad kommune. «Kommunedirektøren vurderte å innføre brukerbetaling på byfergene i arbeidet med neste års budsjett (2022). Parkeringsinntektene – som finansierer gratisfergene – er avtagende, mens ønsket om bedre rutetilbud på fergene er voksende.»

Kan vi tåle å ha fergene som en fast utgift i budsjettet i Fredrikstad?

Ja, mener vi i Bymiljølista.

Fergetilbudet avlaster veiene, mange flere sykler og går nå, vi knytter kommunen sammen, og fergene skaper identitet, tilhørighet, folkehelse og trivsel. Fergetilbudet har store samfunnsøkonomiske effekter som ikke vises på driftsbudsjettets inntektsside. Bymiljølista mener at samfunnsøkonomiske hensyn bør veie tyngst.

Gratis ferge må prioriteres!

Vi i Bymiljølista tror at en kommune som er mindre preget av privatbilisme er framtiden. Samtidig er vi en stor kommune med mange mindre sentra, og vi må knytte oss enda bedre sammen, også på land. Busser må gå der folk bor og når de trenger dem, slik at alle kan benytte både sentrumstilbud og naturområdene våre uten bil.

Vi er nå i det tiende året med gratis ferger i Fredrikstad kommune og det er en udiskutabel suksess.

Kanskje det er på tide å ta skrittet videre inn i framtida med gratis busstilbud?