Mannen er dømt for å ha lastet ned og delt over 35.000 bilder som var publisert uten samtykke fra dem som var avbildet. Bildene stammet blant annet fra Snapchat. Det er første gang rettsapparatet behandler en slik sak, og dommen er den første i sitt slag der heleriparagrafen blir benyttet.

«Publisering av fotografier og bilder, uten den avbildedes samtykke, er et økende samfunnsproblem. For den som rammes, og da særlig der det offentliggjøres intimt materiale, utgjør publiseringen en alvorlig integritetskrenkelse», skriver Eidsivating lagmannsrett i dommen.

Ikke tilfeldige guttestreker

– Dette er en så alvorlig sak at lagmannsretten mener at ubetinget fengsel er nødvendig, sier statsadvokat Kirsti Guttormsen til NTB.

I dommen understreker lagmannsretten alvoret i å lete opp og publisere, og i tillegg identifisere og katalogisere intime bilder av unge jenter, selv om jentene i utgangspunktet sendte inn bildene frivillig.

«Tiltaltes handlingsmønster bærer på ingen måte preg av tilfeldige 'guttestreker', men må derimot karakteriseres som en bevisst og fortsatt krenkelse av jentene som er ofre for primærforbrytelsen», skriver lagmannsretten.

– Svært krenkende

– Det har vært viktig for Kripos å rette fokus mot det vi mener er det straffbare forholdet her, nemlig å tilegne seg intime bilder av unge jenter som aldri har vært ment for offentligheten, sier Thomas Stærk, leder av Seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte i en pressemelding fra Kripos.

– Unge jenter som opplever at intime bilder av dem selv blir spredt på internett har i praksis ingen muligheter til å få stanset spredningen. Det er svært krenkende og ødeleggende for dem som får sine bilder spredt. Gjennom denne dommen sendes i prinsippet et signal om at all befatning med denne typen bilder og materiale er straffbart. Ansvaret er plassert hos dem som tilegner seg, besitter og deler bildene, ikke hos jentene, sier Stærk.

Frikjennelse i tingretten

I november i fjor frifant Nedre Romerike tingrett 21-åringen etter å ha vurdert bevisene mot ham til ikke å være holdbare. Mannen innrømmet å ha lastet ned bildene, men benektet å ha gjort noe straffbart. Kripos anket frifinnelsen.

Ankefristen har ikke gått ut, og dommen er derfor ikke rettskraftig ennå. (©NTB)