Det viser årets søkertall etter at fristen for å søke på videregående skole gikk ut 1. mars.

I tillegg til de to fylkeskommunale skolene Frederik II og Glemmen har Fredrikstad tre private videregående tilbud.

Totalt har 396 ungdommer søkt om å få komme inn på en av disse tre.

60 plasser hver

  • Wang Toppidrett har 169 søkere til VGI fra høsten av. I fjor var det 180.
  • Hans Nielsen Hauge har fått 118 søknader. Det er en liten økning fra 109 i fjor.
  • Akademiet har 109 søkere. Fjorårets tall var 99.

Alle de tre private videregående skolene har 60 plasser hver på VGI.

Til sammen har de dermed 180 plasser, noe som betyr at over halvparten av søkerne kommer til å få avslag.

Se hva skolene koster lenger ned i artikkelen.

– Vi er godt fornøyde med årets søkertall, sier Petter Stene Wilhelmsen, daglig leder og rektor på Wang Toppidrett.

– De gjenspeiler søkertallene fra tidligere år.

Karakterer og idrett teller

Som navnet tilsier, er Wang en idrettsskole.

Ved oversøkning er det både karaktersnitt og idrettslige vurderinger i idretten som søkeren driver med, som teller ved opptaket.

– Begge kriteriene vektes likt, 50-50, opplyser Wilhelmsen.

Elevplassene er delt inn i minimumskvoter etter forskjellige idretter, der fotball og håndball er størst.

Wang-systemet har også ungdomsskole, og 27 prosent av årets søkere til den videregående skolen kommer fra en Wang Ung-skole.

– Hvor stor fordel er det at man har gått på Wang Ung for å komme inn på toppidrett?

– Elevene fra Wang Ung må søke seg inn på Wang Toppidrett på lik linje med søkere fra andre ungdomsskoler, svarer rektoren.

– De vurderes ut fra de samme inntakskriteriene.

Over halvparten av årets søkere kommer fra andre kommuner enn Fredrikstad.

Vurderer utvidelse

Hans Nielsen Hauge videregående er en kristen skole som tilbyr studiespesialisering.

Rundt ti prosent av skolens 181 elever kommer utenbysfra.

– Vi er godt fornøyde med årets søkertall, sier rektor Martin Gulbrandsen om de 118 ungdommene som ønsker å starte på Hans Nielsen Hauge neste skoleår

– Vi vurder å øke med en tredje 1. klasse fra høsten av. Interesserte 10. klassinger kan derfor fortsatt ta kontakt med skolen eller søke direkte på skolens hjemmeside.

Det er karaktersnittet fra første termin på ungdomsskolen som avgjør om man kommer inn.

Også Wang Toppidrett og Akademiet legger halvårsvurderingen til grunn og ikke sluttkarakterene som man får til sommeren.


Ønsker seg flere søkere

Akademiet får 20 flere plasser neste år sammenlignet med inneværende skoleår og kan dermed si ja til 60 av de 109 søkerne.

De har også endret studietilbudet, fra medier og kommunikasjon til studiespesialiserende.

– Det er langt flere som tar studiespesialisering, forklarer Leif Morten Midtlyng, daglig leder på Akademiet.

– Vi merket nedgangen i antall søkere til medier og kommunikasjon sterkt i perioden 2017 til 2021. Nedgangen var da sammenfallende med søkertallet i fylket ellers innen denne retningen.

– Hva synes dere om årets søkertall?

– Vi er fornøyde, men skulle gjerne hatt flere, fastslår Midtlyng.

– Vi tror nok at mange mulige søkere her i Fredrikstad og Østfold fortsatt ikke helt kjenner til vårt nye skoletilbud.

Det er karaktersnittet som avgjør hvem som kommer inn. Elever som har søsken på Akademiet fra før, blir prioritert, ifølge inntaksreglementet.

Rundt 30 prosent av elevene kommer fra andre kommuner enn Fredrikstad.

Dette koster privatskolene

Hans Nielsen Hauge videregående skole

Fra høsten av koster skoleplassen 1.950 kroner i måneden, med ti måneder totalt i løpet av et skoleår.

Det blir 19.500 kroner i året.

Skolepengene inkluderer skolesekk, lån av bærbar Mac, medlemskap på treningssenter, lærebøker og undervisning.

Elevene betaler ingen egenandel ved klasseturer og utenlandsreiser (VG2 og VG3).

Familier med to eller flere barn som er elever ved skolen samtidig, får ti prosent i rabatt per barn.

Wang Toppidrett

Et skoleår koster 23.800 kroner.

Det inkluderer undervisning, trening, aktuelle undervisningsmidler (digitale og papirbaserte), samt utstyrspakke fra Nike.

Skolen gir søskenmoderasjon når to søsken (eller flere) er elever ved skolen samme skoleår. Det gis 5.000 kroner i rabatt på skolepenger for den ene eleven.

Akademiet

Prisen er 1.950 kroner i måneden i skoleårets ti måneder.

Det blir 19.500 kroner i året.

Dette inkluderer en MacBook Air, alle nødvendige læremidler (trykte bøker og/eller digitale læreverk), skolegenser og skolesekk.