Gå til sidens hovedinnhold

Neste år kan det bli påbudt med hjelm på elsparkesykkel

Statens vegvesen har fått i oppgave å finne løsninger som skal få bukt med elsparkesykkel-kaoset i norske byer. Det betyr at det kan bli strengere krav til både selskapene som eier sparkesyklene og brukerne.

I august ga samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) Statens vegvesen i oppdrag å utrede et nytt regelverk for å håndtere utfordringer knyttet til fremkommelighet og ulykker med elsparkesykler og andre mindre elektriske kjøretøy.

I begynnelsen av september satte det estiske selskapet Bolt ut de første elsparkesyklene på sentrale steder i Fredrikstad – til glede for noen og til bekymring for andre.

– Behov for strengere regler

I en pressemelding fra departementet uttalte samferdselsministeren at i utgangspunktet er små elektriske kjøretøy som elsparkesykler et positivt tilskudd til bymiljøet, men at den stor utbredelsen har blitt en utfordring.

– Det er behov for strengere regler for elsparkesykler. Både erfaringene så langt og innspill jeg har fått etter møter med både kommuner, interesseorganisasjoner og næringen selv tilsier dette, sier Hareide.

Nye regler neste år

Statens vegvesen har tatt oppdraget, og sier at de har som mål at de nye reglene skal gjelde fra våren 2021.

– Dette er en spennende oppgave. Vi må finne gode løsninger som kan tre i kraft innen 1. april neste år, sier avdelingsdirektør Ingrid Lutnæs i myndighet og regelverk, Vegdirektoratet.

Utredningen skal blant annet omfatte:

  • Parkering og håndheving
  • Ruspåvirket kjøring
  • Bruk av fortau
  • Aldersgrense
  • Hjelmpåbud
  • Lokalt skiltede soner med bruksbegrensninger
  • Effektiv håndheving av forbudet mot flere på et kjøretøy

Kan bli hjelmpåbud

Vegvesenet skriver på sine egne nettsider at elsparkesykler er definert som sykler i deres forskrifter. Derfor er det krav knyttet til maksimal hastighet, størrelse, lys, refleks, lydsignal, brems, merking og antall personer på kjøretøyet.

– Sykler kan som kjent befinne seg i kjørebane, på sykkelareal og fortau. Som syklist skal du ta hensyn til fotgjengeren, og passere på fortauet i tilnærmet gangfart. Kulturen for å dele gangarealet er åpenbart ikke god nok, mener Lutnæs.

Nå søker de etter løsninger innenfor dagens regelverk, enten ved å tolke reglene eller å endre forskrifter til veitrafikkloven.

Påbud om hjelm, krav om oppstillingsplass, hjemmel for kommunene til å hente inn feilparkere sykler og promillegrenser er forslag veivesenet vil vurdere.

Reglene som jobbes med skal være gjennomgående, gjelde for alle elsparkesykler, både privateide og utleie, og for hele Norge – ikke bare i bysentrum.

Kommentarer til denne saken