Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) tar sterk avstand fra den liberaliseringen av norsk alkoholpolitikk som foreslås av Høyres programkomité. Det er helt uansvarlig å utvide salgstiden for alkohol til kl. 23.00 i dagligvarebutikkene og til kl. 20.00 på Vinmonopolet. Dette kombinert med å tillate salg av alkohol med opptil åtte prosent i dagligvarebutikkene vil være virkemidler som garantert vil øke alkoholkonsumet betydelig blant den norske befolkningen.

Det er en kraftig og uakseptabel liberaliseringspolitikk Høyre her tar til orde for. Vi er overbevist om at dette er helt feil medisin i en tid hvor velferdsstaten er under press. Økt alkoholkonsum gir økte skader, økte problemer for enkeltpersoner og for samfunnet som helhet. Dette igjen fører til dårligere folkehelse. Vi trenger en alkoholpolitikk som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller – ikke til å øke de.

AEF vil i stedet støtte opp om dagens alkoholpolitikk, og heller foreslå og kutte kvotene for innførsel av alkohol til Norge tilbake dit de var før nåværende regjering økte de. Dette vil også være et bidrag til å bremse grensehandelen.

AEF vil også foreslå innstramminger i reklameforbudet når det gjelder alkohol slik at tekstreklame ikke lenger blir lovlig. Og vi vil gjenta vårt krav om at taxfree salget legges under Vinmonopolet når nåværende anbudsperiode går ut.