Miljøpartiet De Grønne vil gjøre miljøvennlige valg lønnsomme for både enkeltpersoner og næringsliv. Avgifter må innrettes så det styrker både lokal handel og folkehelse. Det motsatte skjedde etter at vi hadde Frp i regjerning.

Med Frp i regjering fikk vi mye høyere kvoter, for å kunne kjøpe mer røk og alkohol fra Sverige. Hvordan kan det samme partiet nå være overrasket over den økte grensehandelen? Det er klart at grensehandelen øker jo mer du kan få ta med inn av slike varer. Da blir det mer lønnsomt å ta en «Harry-tur», enn å handle lokalt. Dette vil Frp nå kompensere med å sette ned sukkeravgiften, så den rimer med svensk nivå! Dette vil gjøre den negative folkehelseeffekten enda verre.

Ingen vil jo at norske arbeidsplasser i dagligvarehandelen i Norge skal tapes igjen etter ett og et halvt år med korona-omsetningen vi har sett, særlig her i Østfold. Bransjeorganisasjonen Virke mener at så mange som 10.000 arbeidsplasser er blitt skapt i norske butikker, etter at grensa mot Sverige ble stengt.

Frp vil først at vi skal få billigere røk og alkohol. Deretter skal den økte grensehandelen som kom i kjølvannet av politikken deres kompenseres med å få kjøpe varer med høyt sukkerinnhold enda billigere. Hvor er folkehelse-logikken i dette? Dette er direkte skadelig politikk både for folkehelsa og arbeidsplassene i Østfold. Og om ikke det var nok, så vil avgiftskuttet fra Frp bidra til 10,6 milliarder mindre i statlige inntekter.

MDG vil heller bidra til å bedre norsk folkehelse med å fjerne momsen på frukt og grønt, og øke den på sukker og kjøtt. Vi vil dessuten fjerne innreisekvotene på alkohol. I dag subsidierer dessuten tax-free-kvotene på flyplassene billige flyreiser, som er den mest miljøfiendtlige måten vi kan forflytte oss på. Dersom tax-free-ordningen skal opprettholdes, vil MDG at den skal vurderes overført til grensekryssende togreiser i stedet.