Gå til sidens hovedinnhold

Nei til forskjellsbehandling av barn i barnehagen!

Artikkelen er over 1 år gammel

Jorulf Elias Laabak: – De 2.520 barna i de private barnehagene i Fredrikstad blir forskjellsbehandlet når det følger mindre offentlig tilskudd til deres plass sammenlignet med kommunale plasser. Dette er urimelig og urettferdig!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Både private og kommunale barnehager er viktige for å sikre mangfold og et godt barnehagetilbud for barna våre. Mer enn halvparten av alle barnehagebarn i Fredrikstad går i en privat barnehage, disse blir dessverre nedprioritert.

Fredrikstad kommune har mottatt et innbyggerinitiativ som omhandler økonomisk likebehandling av barn i kommunale og private barnehager. Innbyggerne mener at det er en økonomisk forskjellsbehandling mellom private og kommunale barnehager for driftsårene 2019 og 2020 som følge av innføring av bemanningsnormen. De ønsker at dette kompenseres ved et ekstra kommunalt driftstilskudd.

Ansatte er barnehagens viktigste ressurs, og god kvalitet i barnehagen er avhengig av dem som jobber der. Derfor har Høyre innført historiens første minstenorm til bemanning i barnehagen, fristen for å innfri dette lovkravet var 1. august 2019. Normen stiller krav om en voksen per tre barn under tre år og en voksen per seks barn over tre år. Dette betyr flere trygge voksne og kvalifiserte ansatte i alle landets barnehager.

På grunn av tilskuddsordningen har bemanningsnormen gitt en del private barnehager i Fredrikstad utfordringer. Tilskuddene til de private barnehagene i Fredrikstad er basert på gjennomsnittet av det kommunen brukte på sine egne barnehager to år tilbake i tid. Dette gir et etterslep i driftstilskuddet til innføring av bemanningsnormen. Fredrikstad kommune gir ikke driftstilskudd som finansierer den nasjonale bemanningsnormen i private barnehager i 2019 og 2020, men kommunen gir sine egne kommunale barnehager tilstrekkelig finansiering.

Fredrikstad kommune har ansvar for å finansiere både kommunale og private barnehager. Av hensyn til barna er det viktig at private barnehager får like gode økonomiske rammebetingelser som de kommunale. Høyre støtter innbyggerinitiativet og har i oppvekstutvalget fremmet forslag om at kommunedirektøren utreder hva det vil koste å gi private barnehager finansiering i 2019 og 2020 av den samme økning i grunnbemanning som kommunale barnehager har fått. Uten å ofre barna en tanke stemte posisjonen dessverre kynisk nei til dette.

Private velferdsaktører har vært meget viktige for å sikre full barnehagedekning, og øke kvaliteten i barnehagene. Vi hadde trolig ikke lykkes med dette uten de privates viktige bidrag. Agenda Kaupang har utarbeidet en rapport som dessuten viser at de private barnehagene sparer norske kommuner for milliardbeløp hvert eneste år, og resultatene fra foreldreundersøkelsen viser at foresatte er svært fornøyde med de private barnehagene.

De 2.520 barna i de private barnehagene i Fredrikstad blir forskjellsbehandlet når det følger mindre offentlig tilskudd til deres plass sammenlignet med kommunale plasser. Dette er urimelig og urettferdig!

Les også

7 av 10 barnehager i Fredrikstad er private – politikerne vil at kommunen nå selv skal stå for utbyggingen

Kommentarer til denne saken