Kjære ordfører.

Hvaler Høyre vil at alle barn og unge i Hvaler-samfunnet skal oppleve en meningsfull, utviklende, trygg og god oppvekst. Og det er vi – sammen med ungdommene selv – som har ansvar for at det skjer. Vi – som foresatte, som familie, som venner, som naboer, som skole – kort sagt som samfunn.

Ungdata 22 er en undersøkelse av blant annet ungdomsskoleelevenes hverdag og deres muligheter og tro på fremtiden. Det store flertallet svarer i denne undersøkelsen at de har et bra liv og er optimistiske med tanke på fremtiden.

Men sammenlignet med landet for øvrig – og sammenlignet med hva ungdommene selv svarte på en tilsvarende undersøkelse i 2019 – skiller Hvaler-ungdommen seg ut med prosentvis langt større negativ utvikling enn ellers i landet. Dette er det grunn til å stille spørsmål ved.

Sammenlignet med hva ungdommene selv svarte på en tilsvarende undersøkelse i 2019, skiller Hvaler-ungdommen seg ut med prosentvis langt større negativ utvikling enn ellers i landet.

Vi ser blant annet at flere er misfornøyd med skolen, skulkingen øker, færre har tro på en positiv fremtid, bruk av smertestillende medikamenter øker, andelen røkere øker og flere er tilbudt og har brukt dop det siste året.

Også resultatene på nasjonale prøver viser en urovekkende utvikling. En stor andel av den kommende ungdomsgenerasjonen – barna på 5. skoletrinn – sliter med god leseforståelse. Leseferdighetene er gradert i tre nivåer og hos oss ligger hele 50 prosent av barna på det laveste nivå.

God leseforståelse er en helt grunnleggende forutsetning for å kunne ta inn lærdom og kunne delta aktivt i samfunnet. Utviklingen hos altfor mange elever i Hvaler-skolen gir grunn til bekymring.

I tillegg til ovenstående er det fra tidligere kjent at Hvaler-ungdom også har stort frafall i videregående skole.

Hvaler Høyre vil styrke innsatsen og legge forholdene bedre til rette for en skole og et lokalsamfunn som bryr seg, støtter, følger opp og stiller krav.

Vi vil ha en inkluderende skole og inkluderende lokalsamfunn som gir barna våre trygge rammer og nødvendig kunnskap og ferdigheter for å realisere sine evner, drømmer og visjoner.

Vi må sammen sikre at alle våre barns og ungdommers kompetanse og sosiale atferd styrkes, at enda flere gjennomfører videregående opplæring og får den plattformen som vi vet etterspørres i fremtidens arbeidsmarked.

Hvaler Høyre vil utfordre ordføreren til å invitere alle partier til felles innsats som bygger opp og hjelper sårbar ungdom til å bli mer selvstendige og trygge og gi alle tilbake troen på og mulighetene for en god, trygg og positiv oppvekst.