Slik har Fredrikstad-folk tatt imot det nye busstilbudet: Det har blitt langt færre passasjerer

Etter at ruteomleggingen for distriktets busser ble innført i juni, har passasjernedgangen i Nedre Glomma-regionen vært på hele 7,5 prosent.