Fredriksstad Blad har i flere artikler i sommer dekket forfallet i Gamlebyen. Den 25. august hadde avisen en reportasjeom besøket til forsvarsministeren.

Frank Bakke-Jensen lovte å komme tilbake til Gamlebyen neste år, men da til jazzfestivalen. Det spørs om det blir noe særlig mer «swing» på utviklingen i Gamlebyen før takten endres radikalt. Endeløse klagesanger og «jamsessions» fører ikke fram – forvaltningen av Gamlebyen er fortsatt preget av stor ledighet og manglende vedlikehold.

Det er trist å lese at den øverste politiske lederen for sektoren som har ansvaret for utviklingen i Gamlebyen ikke er mer konkret enn at han konstaterer at Forsvarsbygg ikke er egnet for å håndtere eiendomsmassen i Gamlebyen. «Vi skal ta tak i dette - det må være noen med kompetanse på å ta vare på eiendommer. Riktig forvaltning og organisering er like viktig som penger» sier Bakke-Jensen.

I fjor høst foreslo vi at forvaltning og utvikling av hele eller deler av Forsvarsbygg sin eiendomsmasse i Gamlebyen overføres til en ideell stiftelse bestående av Fredrikstad kommune, Fredrikstad næringsforening og andre institusjonelle eiere. Grunnkapitalen i stiftelsen tilføres som et engangsbeløp fra staten som en kompensasjon for mange år med mangelfullt vedlikehold.

Vedlikeholdsetterslepet er betydelig og vil sannsynligvis utgjøre over 100 millioner kroner. I tillegg må staten kompensere stiftelsen for sitt fravalg av sine årlige driftskostnader som utgjør anslagvis 10 – 12 millioner kroner.

Les også

Ny kurs for Gamlebyen – Fredriksten er forbilde