Dette er en økning på 2,6 millioner kroner sammenlignet med året før, opplyser Nav i en pressemelding.

– Flest er anmeldt for svindel av dagpenger. Totalt 65 personer er anmeldt for svindel av til sammen 10 millioner kroner av denne stønaden. Det er 24 flere anmeldte på enn i 2014.

– Undergraver tilliten

Dagpenger krever at man sender meldekort til Nav og oppgir antall arbeidstimer. Så mange som 63 av de anmeldte skal å ha oppgitt langt færre, i de fleste tilfellene ingen arbeidstimer på meldekortet selv om de faktisk har jobbet.

– Det er bra at folk er i arbeid, men det er alvorlig når de bevisst skjuler dette for Nav. Det er svindel av fellesskapets midler og med på å undergrave tilliten til velferdssystemet vårt, sier avdelingsdirektør i Nav Kontroll øst, May Snedsbøl.

Flere foreldre anmeldt

De siste tre årene er dessuten flere foreldre enn tidligere blitt anmeldt for svindel av enslig forsørgerstønad. I alt 13 foreldre i Østfold er anmeldt for slik svindel for til sammen 3,8 millioner kroner i 2015. Det er en økning på 2,5 millioner.

Enslig forsørgerstønad skal sikre inntekt i en overgangsperiode for enslige mødre eller fedre. I ni av sakene er det ikke meldt i fra til NAV at man faktisk er samboer.

– Det er alvorlig når to foreldre går sammen om å svindle. Begge foreldrene risikerer både fengsel og krav om tilbakebetaling, sier Snedsbøl i pressemeldingen som er sendt ut.

Straffes strengt

En av de største sakene i Østfold gjelder svindel av barnetrygd og enslig forsørgerstønad for til sammen 1,1 millioner kroner. Personen er anmeldt for ikke å ha meldt ifra om at hun bodde sammen med barnefaren.

Høysterett har forøvrig uttalt at trygdesvindel over 90.000 kroner normalt skal straffes med fengsel.