Nav trenger nye lokaler for 150 ansatte – leter i Fredrikstad, Sarpsborg og Råde

Nav-ansatte som driver med ren saksbehandling, må ut av lokalene sine i Sarpsborg. Etaten leter derfor etter nytt arbeidssted – blant annet i Fredrikstad.