Det utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken og er det laveste nivået siden 2008.

– Arbeidsledigheten fortsatte å falle gjennom mars. I februar ble de fleste smitteverntiltakene fjernet, og det har hatt stor effekt på ledigheten. Vi må tilbake til høsten 2008 for å finne like lav ledighet som nå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Ved utgangen av mars var det registrert 109.100 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Justert for sesongvariasjoner er det en nedgang på 9.100 arbeidssøkere fra februar.

58.400 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av mars, noe som utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

(©NTB)