NAV Fredrikstad oppretter egen telefon for økonomisk rådgivning

NAV Fredrikstad har opprettet et eget telefonnummer for økonomisk rådgivning (412 89 335), i tillegg til NAV sin ordinære økonomiske rådgivningstelefon.