NAV Fredrikstad får 1,2 millioner til å utvikle tilbud for unge

NAV Fredrikstad har søkt, og fått innvilget, penger til å utvikle et helhetlig og samordnet tilbud for unge i Fredrikstad.