Nav: 100.000 personer kan se bort fra AAP-brev

Av

Søndag 4. oktober sendte Nav et digitalt brev til 100.000 personer om at de har fått forlenget AAP (arbeidsavklaringspenger) med seks måneder, men brevet skulle ikke ha vært sendt.