Gå til sidens hovedinnhold

Næringspartiet Høyre

«Høyre forutsigbart næringsparti? Dere næringslivsaktører som ønsker å få til noe i Fredrikstad, har nok for lengst fått med dere at svaret på det er nei.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredrikstad Høyre skriver på hjemmesiden sin at næringspolitikk er en av partiets hjertesaker. Det heter:

Høyre vil føre en næringspolitikk hvor vi ønsker å legge til rette for et lokalt næringsliv som skaper nye og trygge arbeidsplasser. Videre vil vi skape forutsigbarhet og aktivt jobbe for offentlige og private arbeidsplasser i Fredrikstad.

I Fredrikstad bystyres møte 11.02. var blant annet følgende tre reguleringsplaner til behandling: detaljregulering for Veumbekken-Holmen, detaljregulering for Marnet Marine Park og detaljregulering for Offisersporten.

Planen for Veumbekken-Holmen omfatter åpning av Veumbekken og vil være et utvilsomt løft for området.

Planen for Offisersporten er å etablere en tiltrengt dagligvareforretning i et område som er avsatt til bebyggelse. Området er for lengst «ødelagt» av annen bebyggelse, slik at siktlinjer mv. er gått tapt for lenge siden. På Marnet har planen vært å legge til rette for utvidet småbåthavn med molo/bølgebryter, egnet næringsvirksomhet og 80 fritidsleiligheter.

I bystyret 11.02. stemte Høyre mot alle tre reguleringsplanene.

La meg illustrere med et eksempel fra Marnet-saken hva Høyres angivelige forutsigbarhet går ut på: Høyre har i planutvalget vært med å på legge føringer for omfanget av den planlagte utbyggingen, noe utbygger har innrettet seg etter. I planutvalget for to uker siden støttet Høyre forslaget til reguleringsplan. Det skulle bare mangle. Men i bystyret hadde Høyre ombestemt seg.

Høyre forutsigbart næringsparti? Dere næringslivsaktører som ønsker å få til noe i Fredrikstad, har nok for lengst fått med dere at svaret på det er nei.

Kommentarer til denne saken