Næringslivsloggen 22. mai: Luis skal selge selvpleieprodukter

Det er registrert to nye firmaer i Fredrikstad de siste to dagene, mens bobehandlingen er innstilt etter to ulike konkurser. Her er dagens næringslivslogg!