Gå til sidens hovedinnhold

Næringslivet trenger bemanningsbedriftene

«Arbeidsgiverne kunne håndtert vikariater og midlertidige ansettelser selv, men foretrekker hjelp fra seriøse samarbeidspartnere som oss for å være sikre på at lover og regelverk følges opp og at det blir foretatt kontroller.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I september er det valg og det er delte meninger om hvilken plass bemanningsbransjen skal få i partienes program. Noen ønsker at det innføres restriksjoner mot bemannings- og rekrutteringsbedriftene. Vi tenker at de kanskje ikke vet hvor gjennomregulert vi allerede er?

Våre medarbeidere erfast ansatte med lønn og pensjon lik alle andre fast ansatte i hvilken som helst bedrift. De kan få lån i banken. Noen foretrekker oss fremfor midlertidige eller små deltidsstillinger hos mange forskjellige arbeidsgivere. 30 prosent av våre ansatte går hvert år inn i fast jobb der de var vikar.

Sammen med Fellesforbundet ogNHOService og Handel har vi utviklet ordningen «Revidert arbeidsgiver» som kvalitetsmerke for å forsikre kundene våre om at vi sikrer våre arbeidstagere og følger alle krav om lønn, arbeidstid og HMS. Vi finnes rett og slett fordi NAV og arbeidsgivere noen ganger trenger rask hjelp fra oss for å få vikar på plass for fast ansatte som har ferie, er i karanteneeller er sykemeldt.

Andre ganger trengs personal til kortvarige eller spesialiserte prosjekter, produksjons- eller sesongtopper. En kommunekan få krevende pleieoppgaver over natten, og pasientrettighetene står i fare om de ikke kan leie inn personale når de akutt mangler arbeidskraft.

Omfanget av bemanningstjenester er begrenset, kun 30.000 årsverk, det vil si to prosent av alle årsverk de siste 15 år – innen et bredt spekter av fagområder. Flest innenfor verft, reiseliv, IT, helse og omsorg.

Arbeidsgiverne kunne håndtert vikariater og midlertidige ansettelser selv, men foretrekker hjelp fra seriøsesamarbeidspartnere som oss for å være sikre på at lover og regelverk følges opp og at det blir foretatt kontroller. Vikaren som kommer til bedriften har kontrakt i bemanningsbyrået og har der samme lønns- og arbeidsforhold som de ville hatt om de hadde vært ansatt hos innleiebedriften. Dette kalles likebehandlingsprinsippet.

En ny rapport fra Menon Economics som heter «Verdien av bemanningsbransjen», tegner et alvorlig bilde av konsekvensene dersom vi i fremtiden må møte ytterligere reguleringer eller i verste fall et forbud. Det vil medføre svært negative virkninger for deler av norsk arbeidsliv, spesielt bedrifter som opererer i næringer eller sektorer preget av store prosjekter med uforutsigbar ordreinngang eller små virksomheter som er sårbare for uforutsette hendelser og sykdom.

Analysen viser at en konsekvens av innstramminger i bransjens rammevilkår, er økt bruk av entreprise og utenlandske underleverandører eller at virksomhetene outsourcer flere oppgaver, noe som betyr at arbeidsplasser og kompetanse vil forsvinner ut av Norge.

Vi reagerer like sterkt som alle andre på kriminalitet, sosial dumpingog undergraving av arbeidstidsbestemmelser. Dette må samfunnet ta grep om for å nedkjempe – og vi er stolt av den norske modellen for samarbeid mellom folkevalgte og partene i arbeidslivet i dette viktige arbeidet. Det er derfor viktig for oss at folk forstår at seriøse bemanningsselskaper sørger for at ansatte får helårskontrakter, får kompetansepåfyll, gjør at bedrifter kan holde hjulene i gang og fortsatt skape arbeidsplasser.

Vi bidrar til at arbeidsmarkedet fungerer, vi skaffer folk jobb og vi finner verdifull kompetanse for arbeidsgivere. Vi bidrar til omstilling og kompetanseheving, både for den enkelte og for landets bedrifter. Vi er gode på dette fordi vi har spisskompetanse på arbeidsmarkedet og bedriftenes behov, vi kjenner våre ansatte godt – og vi har gjennom mange år vært i samspill og samarbeid med svært mange sektorer.

At folkevalgtejobber for et trygt og godt samfunn med jobber å gå til, er derfor bra, men løsningen er ikke å begrense eller forby adgangen til å leie inn fra bemanningsbransjen og stramme inn på i regelverket. Rammene for når man kan benytte innleie er allerede stramme, dette kan studeres i arbeidsmiljøloven. I §14-12 jf. §14-9.

Menon Economics har dokumentert at endring i regelverket vil kunne ha negativ innvirkning på store deler av næringslivet, og også for offentlig sektor. Vi har fire årstider med ujevnt behov for arbeidskraft i ulike sesonger. Vi har næringer som noen ganger får inn ett enkelt stort prosjekt. Folk trenger tjenester som krever at personalet jobber i turnus og kommuner som tilbyr midlertidige og små stillinger. Vi bor i langstrakt land med mange arbeidsplasser i distriktene. Det ønsker vi også å ha i årene som kommer.

NAVs tips til jobbsøkere

Dette er noen av tipsene NAV Fredrikstad har til arbeidsledige:

 • Sørg for å ha en oppdatert CV og jobbprofil på nav.no (arbeidsplassen.no). Mange arbeidsgivere søker daglig etter arbeidskraft her
 • Registre deg på finn.no, indeed.com, LinkedIn og andre relevante jobbportaler
 • Registrer deg på hos bemanningsbyråene (Adecco, Manpower, Jobzone, Vacant etc.)
 • Bruk sosiale medier (Facebook, Instagram og Snapchat) og følg interessante arbeidsgivere
 • Kartlegg nettverket ditt. Se etter muligheter som ikke er utlyst på nett eller i andre kanaler. Det kan hende du finner jobbmuligheter i ditt eget nettverk
 • Ta kontakt med tidligere arbeidsgivere
 • Oppsøk interessante arbeidsgivere og meld din interesse selv om de ikke har utlyst noen stilling. Lever gjerne en åpen søknad
 • Følg med i nyhetsbildet og se etter jobbmuligheter
 • Benytt tjenester som Karrieresenteret
 • Vær villig til å se på andre bransjer enn den du har bakgrunn fra
 • Sjekk også andre områder enn der du bor

Kommentarer til denne saken