Vi spurte bedrifter i Fredrikstad hva som er viktigst i lokalvalget.

Som mange andre kommuner i Norge, står også Fredrikstads næringsliv overfor en voksende bekymring foran årets lokalvalg – hvordan skal kommunen tiltrekke seg den dyrebare arbeidskraften?

I en tid hvor stadig flere bedrifter og lokalsamfunn konkurrerer om de samme talentene, har konkurransen aldri vært tøffere. Mange bedrifter arbeider aktivt med å løse dette, men de er avhengige av støtte fra kommunen for å lykkes. I Fredrikstad er kun tre av ti fornøyd med dagens tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Et tall som er lavere enn i andre sammenlignbare byer.

Det oppløftende budskapet er at dette er utfordringer som lokale politikere har full mulighet til å adressere. Sju av ti bedrifter i Fredrikstad mener kommunens evne til å skape attraktive lokalsamfunn der folk ønsker å bosette seg, starte en familie og kanskje en bedrift er viktig inn mot valget.

Tjenester som utdanning, helse, samferdsel og et levende kulturtilbud er ofte det våre medlemmer sier er avgjørende for om de klarer å tiltrekke seg folk. Investeringer som øker lokale bedrifters konkurranseevne når det kommer til rekruttering vil gi god avkastning i en tid der kampen om arbeidskraft drar seg til.

En annen utfordring som bedrifter i Fredrikstad kjenner på, er saksbehandlingstiden i kommunen.

Her er nesten halvparten misfornøyde. Saksbehandlingstid er ikke bare til bry for hus- og hytteeiere men påvirker også lokale bedrifter. Videre scorer Fredrikstad betydelig lavere enn landsgjennomsnittet når det gjelder dialog med næringslivet. En god agenda for enhver som blir valgt inn den 11. september vil være å sette seg ned med lokale bedrifter om hvordan kommune og næringsliv kan samarbeid effektivt.

Valget gir oss en unik mulighet til å belyse disse sentrale spørsmålene. Kommuner som Fredrikstad trenger politikere som forstår at veien til en livskraftig kommune går gjennom tiltrekning av arbeidskraft, effektiv saksbehandling og tett samarbeid med næringslivet.