Statsminister og miljøvernminister har lovet oss at de skal «Stenge kranen for forurensning og sikre en frisk fjord for fremtiden». Det blir ingen frisk fjord ved å tillate mudring som dumpes i havet.

Borg Havn IKS og Kystverket har fått tillatelse til å utføre store mudring- og sprengningsarbeider i forbindelse med Glommas utløp og farleden til og fra Fredrikstad. Lengst ut i Løperen er man allerede inne i det fredede hummer-området på Kverneskjær da den nordlige grensen for hummerreservatet er sørsiden av Hestholmen.

Med andre ord 1 kilometer inn i hummerreservatet.

På utsiden ligger unike Tisler korallrev, 1.200 meter langt. Videre har de fått godkjennelse til å dumpe mudderet ved Møkkalasset og Svaleskjær i Hvaler kommune. Området er rett nord for Kirkøy i Løperen. Mengdene det er snakk om, for å sette det i perspektiv, er 16 fotballbaner lagt ved siden av hverandre i 30 meters høyde. Det har kommet klart frem i mediene, men kan tydeligvis ikke ha blitt oppfattet av alle.

I svenske medier opplyses det 2,75 millioner kubikkmeter med muddermasser. Fyller man 10 kubikk på hver lastebil og starter fra Lindesnes vil vi passere Nordkapp om vi setter lastebilene støtfanger til støtfanger. Da burde det gå opp for enhver at dette er et vanvittig prosjekt.

Eller for å si det på en annen måte: 275.000 lastebillass skal tømmes i Oslofjorden – Hvalers skjærgård. Fiskerne får skylden!

Uansett hvilke tall som er riktig er egentlig uinteressant. Dette vil bli en miljøkatastrofe som er uopprettelig for fremtiden. Starten er førstkommende september 2022, og det er allerede bevilget mange hundre millioner kroner fra Miljødepartementet til prosjektet som vil pågå i flere år. Godkjennelsen er en 10 års periode.

Man snakker om en ren og rik Oslofjord og at kysttorsken er borte, man får verken mer kysttorsk eller en renere Oslofjord ved å dumpe mudder i havet.

Borregaard har bekreftet at de har sluppet ut 130 tonn med kvikksølv i perioden 1950 til 1980 hvor man må påregne at det er minst 90 tonn kvikksølv i muddermassene som skal graves ut i Glommas utløp. Å sile ut giftmassene er vel kun teori som ikke er holdbar. I tillegg til kvikksølv er det store menger kobber og andre giftstoffer som er sluppet ut fra næringskjeden langs Glomma.

Med andre ord man skal grave opp og virvle opp disse giftstoffene som igjen vil skape nye skader for så og dumpes i Hvaler-skjærgården. Et minimumskrav burde være at alle muddermasser deponeres på land og ikke tømmes i havet.

Det er ikke satt av fem øre til opprydding av miljøkatastrofen som vil komme. Som et eksempel: Hydro slapp ut 2 tonn med kvikksølv i Porsgrunn. Det kostet hundretalls millioner å forsøke og rette opp skadene.

Havforskningsinstituttet har fått i oppdrag å utrede fredningsområder nettopp for å bygge opp, beskytte og prøve å reversere skader som er gjort i Oslofjorden. Det som nå skjer, er at økosystemet brytes ytterligere ned. Det jobbes for å få tilbake ålegresset og nå skal det brytes ned på ny.

Da er det vanskelig å forstå hva myndighetene mener med restriksjoner for befolkningen. Faunaen blir ødelagt og når staten tillater dette, bør de også påse at de setter av nok økonomiske midler for å rydde opp i miljøskadene dette vil påføre Hvaler og eventuelt den svenske skjærgården – Kosterhavet.

I Løperen på Hvaler er havbunnen svart. Tang, tare, og blåskjell er borte. Fisken har forsvunnet. Det eneste vi har igjen nå er krabber som trives i forurensede masser og makrell. Nå skal man dumpe ytterligere masser her. Området vi snakker om er ikke et ubebodd sted, men et område hvor folk bader, ferierer, bor, og har fisket i alle tider. Langt større områder vil nå oppleve at fisk og skalldyr rømmer for godt og fiskerne våre mister sitt levebrød.

Man må henge «bjella» der den hører hjemme.

Hvis målet er å prøve å bekjempe miljøskadene som er påført Oslofjorden ved å frede områder i og rundt Hvaler må mudringen stoppes øyeblikkelig. Vi kan ikke klandre fiskerne for en død Oslofjord.

Å frede havområder er ingen hjelp når det er så store krefter som ønsker å fortsette og forurense med myndighetenes tillatelse. Muddermassene vil følge vind og havstrømmer og etter hvert sige ut i nasjonalparken på norsk og svensk side. Det er vel kjent innen forskning at 30 til 40 prosent av muddermasser som er dumpet i havet forskyver seg.

Mudringstillatelsen må trekkes tilbake øyeblikkelig, før katastrofen er en virkelighet.