Gå til sidens hovedinnhold

Når skal Fredrikstads helsepolitikere skjønne at Helse og Velferd er underfinansiert?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Vi har de pengene vi har.»

Det er en gjentagende uttalelse fra politikerne. Det oppleves som at politikerne sier; dette kan vi ikke gjøre noe med.

Sannheten er vel at det er dere politikere som prioriterer å ha den økonomien Fredrikstad kommune har. Det er politikerne som bestemmer utgifter og inntekter og fordeler midlene mellom seksjonene. Eller?

Sentrale politikere går ut og kritiserer helse og velferd for ikke å klare de innsparinger som er pålagt. Hvert år skjer dette. Når skal politikerne skjønne at å snu en så stor skute som Helse og velferd både vil ta tid og i en periode koste mer penger? Helse og velferd vil aldri klare innsparingstiltak så lenge tiltakene blir avsluttet nesten før de har startet med dem. Da tenker vi bl.a på velferdsteknologi, forebyggende tiltak og ikke lovpålagte tiltak.

Leder i Helse- og velferdsutvalget sier også; «Vi har de pengene vi har»

Når skal Fredrikstads helsepolitikere skjønne at seksjon for Helse og Velferd er underfinansiert og begynne å argumentere for at behovene er større enn de får budsjetter til? Når får vi se politikere som virkelig står opp for de eldre i vår kommune?

Vi i Fredrikstad demensforening registrerer, med bekymring, at Fredrikstad kommune Helse og Omsorg går med betydelig underskudd.

Les også

Mot gigantunderskudd i kommunen – nå vurderes det en rekke kutt

Dette er dessverre en gjentagende historie år etter år. Og hvert år kommer de samme forklaringene på underskuddet; økende behov for tjenester og mindre effekt av innsparingstiltakene. I år kommer korona-situasjonen i tillegg for en allerede hardt presset seksjon.

Utvalgslederen har følgende innstilling til vedtak: «Utvalget ber om at utvalget orienteres fortløpende om omdisponeringer og reduksjoner av ikke lovpålagte oppgaver. Det bes i tillegg om orientering til eventuelle konsekvenser knyttet til om omdisponering ikke gjennomføres.»

Er ikke utvalgsleder opptatt av konsekvensene ved å redusere ikke lovpålagte oppgaver? Er hun bare opptatt av konsekvensene når omdisponeringer ikke gjennomføres? Konsekvenser av å fjerne ikke lovpålagte oppgaver som dagtilbud, kan fort føre til at utgiftene til hjemmetjenesten øker mer enn innsparingene. Dette bør utvalgsleder være opptatt av, og vite, før omdisponeringen gjennomføres.

Vi i Fredrikstad demensforening ønsker oss politikere som har hånden på rattet og gir tydelig beskjed om at økonomien er på felgen og at den ikke tåler mer innsparing. I hvert fall ikke før tjenesten har klart å iverksette de nødvendige tiltak som skal til.

Vi i Fredrikstad demensforening vil også minne om at det 01.01.20 ble lovpålagt å tilby personer med demens et dagtilbud. Det betyr at personer med demens som har behov for dagtilbud, skal få det.

Når Fredrikstad kommune gjør faglige vurderinger av sine pasienter og kommer frem til at en person med demens har behov for dagtilbud, så skal vedkommende ha det. Det er lovpålagt, og Fredrikstad kommune kan ikke la være å gi tjenester som er lovpålagt med begrunnelse i økonomi.

Vi minner også om at Fredrikstad kommune driver med veldig mange ikke-lovpålagte oppgaver utenfor seksjon for helse og velferd. Vi utfordrer politikerne til å se på andre ikke-lovpålagte oppgaver som ikke vil ramme de svakeste i vårt samfunn, nemlig de eldre og demente i sin siste fase i livet.

HUSK; VI SKAL LEVE HELE LIVET (til og med når vi blir eldre og demente)

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.