Formannskapet vedtok søndag ettermiddag nye lokale koronaforskrifter for Fredrikstad kommune. Bymiljølista og SV er partier som er opptatt av kulturlivet, for vi vet hva kulturlivet kan bety for folk, hva det gjør med byen, med fellesskapet og med enkeltmennesker.

Kulturlivet har vært taperne stort sett hele veien gjennom denne pandemien. Det er blitt avspist med småpenger og nasjonale hjelpetiltak som har gjort at mange har falt utenfor. Det kan virke som om kulturlivet ikke verdsettes som verdiskapende også for andre næringer som utelivet, som nå prioriteres.

Et kulturarrangement sysselsetter mange teknikere, kommunikasjonsfolk, transportaktører, vertskapsansatte, hotell- og reiselivsnæring. Mange av dem er frilansere, og blant de hardest rammede av koronatiltakene. Da har man enda ikke regnet med dem som faktisk skaper kulturen som vises, de som ofte blir glemt når samfunnet skal prioritere hvilke tiltak det skal åpnes opp for.

Håndteringen av smittevernet lokalt er underlagt nasjonale retningslinjer, og nå fikk Fredrikstad kommune et lite handlingsrom til å åpne opp. På grunn av den lokale smittesituasjonen ville kommunen likevel vedta noen restriksjoner strengere enn de nasjonale. Her diskuterer vi det «totale smittetrykket», og det er vanskelig å balansere ønsker og krav fra idrett, næring, kulturliv og befolkning når man bare har et lite handlingsrom – men det var et handlingsrom der.

I de nye vedtatte forskriftene åpnes det heldigvis for at man kan gå på kunstgallerier igjen. Det er et tilskudd til innbyggernes livskvalitet å kunne oppleve kunst i sitt nærmiljø, mener vi. De nye forskriftene innebærer også at det nå er lov å skjenke alkohol på byens restauranter, og at det er lov å holde møter, kurs, konferanser og religiøse seremonier.

Det åpnes derimot ikke opp for kino, teater og konserter, selv om det er rom for det etter nasjonale retningslinjer. Dette er faktisk politiske prioriteringer. Kulturpolitiske prioriteringer. Derfor er SV og Bymiljølista ikke enige i hele vedtaket som ble gjort av formannskapet søndag ettermiddag, hvor kulturarrangementer nok en gang ikke blir tilgodesett.

For når skal det bli kulturlivets tur? Begrenset åpning av kino, konserter og teater var mulig nå. Det er gode alternativer til uorganiserte samlinger. Og meningsfylte aktiviteter som teater for barn og unge, tilrettelagt av profesjonelle kulturaktører er viktig. Barn og unge skal prioriteres, har vært de nasjonale signalene hele veien. Det mener også vi.

Det gjør vondt å vite at det nå sitter ungdommer i Plankebyen ungdomsteater som har jobbet sammen i måneder, og som ikke får vise frem det de har skapt. Det gjør vondt å vite at profesjonelle kulturaktører, som for eksempel Vinterjazzfestivalen, som hele veien har lagt opp til å gjennomføre med strenge smittevernrestriksjoner, blir avspist ved mållinjen nok en gang. Det gjør vondt at kulturlivet ikke anerkjennes for sin verdiskaping og betydning for Fredrikstad.

Vi forstår at eksponering og mobilitet er viktige faktorer når man vurderer smittetrykket lokalt, og vi har respekt for de smittevernfaglige vurderingene kriseledelsen gjør. Skal man endre noe, må man derfor trekke fra og legge til i den foreslåtte forskriften. I forskriften formannskapet vedtok, er den store endringen at skjenking nå er tillatt sammen med matservering til kl. 22.00 i kommunen.

Vi forstår at restaurantnæringen er viktig, og den omfatter flere hundre arbeidsplasser for byen vår, og dette er åpenbart det oppmykende tiltaket som har tøyd strikken lengst. Her ville likevel Bymiljølista og SV prioritert annerledes. Vi vurderer at smittetrykket fra forestillinger med inntil 30 personer er minimalt, med noen hundre mennesker i mobilitet i løpet av en uke og under strenge smittevernregler. Det har heller ikke vært smitte på kulturarrangementer i Fredrikstad, og knapt nok nasjonalt som vi har hørt om.

Kulturlivet har måttet tåle veldig mye i denne pandemitiden, det har selvfølgelig utelivet også, men dette henger jo sammen! Folk som går på konsert eller teater går også gjerne ut og spiser sammen. Kulturlivet er en av motorene til utelivsnæringen. Å åpne opp for begrenset publikum på kino, teater og konserter vil gi et tilbud mange har savnet lenge, og som faktisk er helsebringende, og det vil gi våre innbyggere bedre livskvalitet.

Psykisk helse, særlig blant barn og unge, er blitt dårligere, og kulturtilbudene vi nevner er en viktig motvekt til dette. Dere som nå må avlyse premièrer for barne- og ungdomsteater, eller viktige konserter og forestillinger, og alle dere andre kulturaktører som skaper kunst og kultur for barn, unge og voksne, og som har hatt livene på vent i over et år – vi hører på dere! Dere som får høre at dere kan søke om kompensasjon, men ser at det ikke er noen garanti for noe som helst.

SV og Bymiljølista kommer til å tale kulturlivets sak ved enhver korsvei. Vi frykter at en kulturtørke kan oppstå etter pandemien dersom dette ikke tas på alvor nå. Kulturaktører er allerede en økonomisk utsatt gruppe, en gruppe som ofte jobber for småpenger og honnørord. Nå er det også fratatt applausen. Hva skal drive dem opp og frem igjen, om de ikke gis muligheten på lik linje med andre næringslivsaktører i byen? Heldigvis vedtok Formannskapet å revurdere denne forskriften allerede 20. mai. Da håper vi de revurderer opp kulturlivet også!