I disse dager begynner mange av Fredrikstad kommunes nesten 3.400 elever på småskoletrinnet, på SFO. Barna starter opp i en periode hvor smittevernregler er en viktig del av hverdagen. Hvordan skal man forholde seg til smittevern når det aller morsomste er å leke og å være sammen?

Det er viktig å vite at når SFO nå er åpent, så er det fordi det er trygt å sende barnet sitt dit. SFO’ene følger veilederen som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Denne veilederen sier at det aller viktigste er at barn og ansatte følger de tre rådene vi nå kjenner så godt: Syke personer ikke skal være på SFO. Alle skal ha god hånd- og hostehygiene og vi skal holde avstand.

Ingen skal frykte for at barna sine ikke får kontakt og omsorg av de voksne i SFO.

Samfunnet befinner seg i gult lys i trafikklysmodellen. Denne kan du finne mer informasjon om i smitteveilederen. Vi kommer sannsynligvis til å ha gult nivå en god stund fremover, forutsatt at smittenivået ikke endres. På gult nivå skal vi i SFO unngå håndhilsing, klemming, trengsel og store samlinger. Vi deler derfor barna inn i faste grupper.

På SFO er det anbefalt å være mest mulig ute, og da vil barna få bestemte områder de skal oppholde seg på, slik at vi unngår å blande de faste gruppene. På denne måten oppnår vi kontakt mellom færrest mulig personer, som igjen gjør det enklere å spore smitte hvis det skulle bli nødvendig.

Skulle barnet ditt bli sykt mens det er på SFO, vil det bli tatt godt vare på frem til det blir hentet. Det er utarbeidet egne rutiner for dette. Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme på SFO dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.

Foreldre og foresatte skal selvfølgelig være med på tilvenning i SFO, hvis det er behov for det. Barna skal også bringes og hentes hver dag. Det er viktig at vi alle bidrar aktivt med å følge opp de grunnleggende smittevernreglene: Holde avstand, god hoste- og håndhygiene og ikke minst det å holde seg hjemme hvis man er syk. Hvis foresatte selv er syke, må man få hjelp til å hente/bringe barnet sitt.

På SFO blir barna opplært til å vaske hendene og det er innarbeidet gode rutiner for når man skal gjennomføre håndvasken. Dette gjøres når man kommer til SFO, før måltider, etter toalettbesøk eller etter å ha pusset nesen. Som vanlig vasker vi hendene hvis de er synlig skitne. SFO er utstyrt med mild såpe, tørkepapir og håndkrem. I tillegg er det antibac til disposisjon. På gult nivå er det krav til forsterket renhold, så kontaktflater, håndtak og toaletter vaskes oftere enn normalt. Det å vaske sin egen plass eller pult kan barna selv være med å ta ansvar for.

SFO skal gi barna mulighet for gode lekpregede aktiviteter. Hva gjør vi med leker og utstyr i koronatiden? Må de i karantene? Det er viktig med renhold, men det er også viktig at barna har noe å leke med. Leker som deles på skal derfor vaskes hver dag. Leker som kun brukes fast av ei gruppe, bør ikke vaskes så ofte som hver dag. Det er også viktig at man rekker å vaske det man har lekt med, så noen kan oppleve at det er færre ting å leke med enn det pleier. Uteleker trenger ingen vask. Det er viktigste er at man vasker hendene etter at man har vært ute og lekt. Tøyleker anbefales fjernet hvis de ikke kan vaskes i vaskemaskinen hver dag. Alle egne leker må bli hjemme i inntil videre

Felles måltid har vært en viktig del av SFO-hverdagen, men våren 2020 viste oss at det er mye læring, utvikling og kos i å spise medbragt matpakke sammen. Når det ikke kjøpes inn og tilberedes mat skal heller ikke foresatte betale kostpenger. Hvis det ved en anledning skal serveres noe i SFO, gjøres dette etter gjeldende smittevernregler.

Til slutt vil vi forsikre om at ingen skal frykte for at barna sine ikke får kontakt og omsorg av de voksne i SFO. Å gi god omsorg, se det enkelte barn og legge til rette for varierte leke- og utviklingsmuligheter er fremdeles SFO-ansattes aller viktigste oppgaver.