Den naturen som ligger nær oss, den som er rett utenfor stuedøra, den som man når hjemmefra uten å bruke bil for å komme til, er kanskje den viktigste for oss. Det er den naturen vi bruker oftest og som er viktig i hverdagen. Man behøver ikke dra på toppturer og padle i stryk for å få store naturopplevelser. Du kan bare gå ut i nærområdene, sette deg ned på en stubbe og la dyr og fugler komme til deg, se hvordan måltrosten mater sine unger, eller hvordan buormen ligger i sola for å varme opp kroppen.

Området som ligger mitt hjerte nært og som jeg vil beskrive er ikke stort, under en kvadratkilometer, men utrolig innholdsrikt. Det er avgrenset av Kråkerøyveien i øst, Ulvedalen i vest, Enhusveien i sør og Svenskeberget i nord.

Innenfor dette svært begrensede arealet kan man oppleve forskjellige biotoper med ulik fauna og flora og geologiske formasjoner som er dannet for flere tusen år siden, og kulturhistorie som er over hundre år gammel.

Går du tur i skumringen kan du oppleve å vandre sammen med tusser og troll.

De «høyeste» områdene går opp mot 60 moh. Her finnes mest furuskog med lyng, mose og lav. Noen steder små myrområder med frodig gress og starrarter. Her, langt fra vann, hekker stokkanda, og fører de nyklekte ungene til Smertudammen eller Glomma. Furutrærne som vokser på skrinn mark blir ikke høye og rette, men lave og krokete med alle slags trolske formasjoner.

Går du tur i skumringen kan du oppleve å vandre sammen med tusser og troll. Rundt høydene, i dalene og tverrdalene som Kråkerøy er kjent for, finnes granskog som er tettere og mer skyggefull enn furuskogen, eller varmekjære løvtrær som ek, lind, hassel, alm, ask og lønn. I de mer åpne områdene, hvor sollyset slipper til, finnes en rekke forskjellige vekster. Om våren finner du blåveis, hvitveis og gullstjerne og utover sommeren humleblomst, liljekonvall og storkenebb. Dette er jo en del av «Blomsterøya».

Her er det et rikt fugle- og dyreliv. Man kan treffe på både rådyr, grevling, rev og ekorn. En rekke forskjellige fuglearter som meiser, hakkespetter, sangere, duer og rovfugl som kattugle og spurvehauk hekker i trær og busker.

Der hvor granskogen er stor og høyreist, finnes forekomster av skjellsandbanker. Det er oppsamlede skjell og snilehus som er flere tusen år gamle. Disse skjellsandbankene gjør at jordsmonnet er kalkrikt, noe blåveisen er glad i. Derfor kan vi om våren se store blå «tepper» i skogbunnen. Utrolig vakkert!

Som mange andre steder på Kråkerøy har det vært stenhoggervirksomhet i dette området, og man kan lett se stenbruddene og veiene stenen ble fraktet ut på. Gammel kulturhistorie som forteller masse for den som vandrer i denne skogen.

Og det er mange som bruker denne skogen. Følger du stiene vil du treffe vandrere, joggere og en og annen rytter. De som bor i nærheten er glad i dette området og benytter det flittig til rekreasjon. Her kan du plukke blomster og sopp, nyte naturens ro og skjønnhet og ta en kaffekopp på en av benkene Lions har satt opp, og beundre utsikten til «Tre fyr», Strømtangen, Struten og Færder.

Det finnes også bevis på at mennesker har trivdes og brukt området før oss. En av stiene fører oss til «Den store stenhytta», eller Tom og Mette-hula som den ofte blir kalt. Disse stenformasjonene var bolig for fangstfolk for 4000 år siden.

Det er av stor betydning for folks trivsel og helse å ha slike naturskjønne og fredelige områder tett på der man bor. Det er en enorm utbygging av boliger i Fredrikstad for tiden. Disse skal fylles med mennesker – mennesker som skal trives i sitt nærmiljø. Det kan være fint med anlagte parker, men den ekte naturen med alt sitt mangfold av dyre- og planteliv må samfunnet ta seg råd til å verne om. Det gjelder å være i forkant og ha godt gjennomtenkte planer og strategier for områdene i kommunen.

Ekte natur kan ikke lages, men raskt ødelegges.