Tenk deg å gå på jobb hver dag og vite at du utsetter deg for en kreftrisiko. I 2022 skulle man tro at dette ikke er tilfelle for noen, men hvert år får rundt 1.100 personer i Norge yrkesrelatert kreft. Brannfolk, som passer på oss alle, er blant de mest utsatte og topper den vonde statistikken.

Dette må landets kommuner gjøre noe med. Som brannfolkenes arbeidsgiver har de et særskilt ansvar for å ivareta sikkerheten.

Tidligere var det status å gå rundt med sot i ansiktet og skitne klær inne på brannstasjonen etter en brann. De siste årene har det heldigvis skjedd en kulturendring, i takt med økt forskning og kunnskap.

For første gang er hele brannyrket nå klassifisert som sikkert kreftfremkallende av Verdens helseorganisasjon.

Brannfolk har trolig 15-20 prosent høyere risiko for å få kreft enn den generelle befolkningen.

Vi vet at brannmenn har høyere risiko for å få lungehinnekreft og blærekreft. I tillegg forskes det på om de også kan ha økt risiko for tykktarmskreft, prostatakreft, testikkelkreft, føflekkreft og kreft i lymfeknutene.

Brannmenn har fokus på sikkerhet, både for seg selv og dem som skal reddes. De har verneutstyr for å beskytte seg mot varme, og rutiner for å hindre fall og klemulykker. Likevel er det vanskelig å hindre giftige stoffer fra å trenge inn via hud og pust når det brenner.

Mange av dem utsettes også for fare etter at brannen er slukket, når de går fra skitten til forventet ren sone på stasjonen. En sone uten sot og giftige kjemikalier. En sone som er sunn og trygg.

Eller ikke.

Brannmenn forteller om stasjoner som mangler garderober med dusj. De må kjøre hjem i egne biler og dusje etter slukningsoppdrag, i samme hus som partner og barn. Flere stasjoner mangler vaskemaskin til brannklærne. I stedet brukes vaskemaskiner på eldresentre og skoler. Sammen med mopper og andre tekstiler som brukes rundt syke og eldre og barn.

Det stilles i dag strenge krav til kommunene om hvordan de som arbeidsgiver skal legge til rette for en trygg og sikker arbeidsplass for brannmenn. Men altfor mange kommuner etterlever ikke lov og forskrift.

Avvik forklares med mangel på penger. Men ingen har råd til å tape liv. Her må det ryddes opp.

Foreningen Brannmenn mot kreft reiser nå land og strand, for å forebygge og å opplyse. De gir brannmenn og brannkvinner, deg og meg, og alle andre bedre kunnskap om sammenhengen mellom yrker og kreft. Politikere og andre som er med på å bestemme arbeidsvilkårene til denne viktige yrkesgruppen bør være blant tilhørerne. Det vil gi god og nyttig læring.

Og kunnskap er vårt beste verneutstyr. Når vi forstår hvilken risiko brannfolk utsettes for, vil vi gjøre alt som står i vår makt for å redusere og helst fjerne den.