Når et treskur står i veien for 112 industriarbeidsplasser, vet du at du har kommet til Fredrikstad

Riktignok er vi kjent som plankebyen, men det får være en grense for alt.