Ordføreren skriver i avisa 4. mai at «studenter og kompetanse er viktig for Fredrikstad», og at kommunen derfor har «tett og hyppig dialog» med høyskolen hele tiden. Det er bare halve sannheten; Næringslivet og læringsarenaene i Fredrikstad er viktig for høyskolen!

Innovasjon og prosjektledelse har sammen med næringsforeningen og kommunen over flere år aktivt utviklet et samarbeid om det vi kaller skarpe prosjekter. Her skaper arbeidslivet øvingsarenaene hvor studentene møter ekte problemstillinger, med ekte virksomheter som oppdragsgivere og ekte mennesker å snakke med. Våre studenter er alltid med på ti eller flere skarpe prosjekter gjennom de tre årene de er i Fredrikstad. Alternativet er fort papircase og skrivebordsøvinger.

Siden 2011 har våre studenter hver vår kjørt et prosjekt hvor vi til nå har samarbeidet med over hundre lokale bedrifter og offentlige virksomheter. Denne våren har tredjeårsstudentene våre 20 (!) bachelorprosjekter med næringslivet og virksomheter som oppdragsgiver. Senest denne uke kjørte vi to innovasjonssprinter med bedrifter som oppdragsgivere, en om sirkulær økonomi og en om energi.

Tre gode eksempler på studentprosjekter er gjenbruk av utrangerte plastbåter med Rotostøp hvor en rekke sterke bedrifter ønsker å være med, utvikling av grønn forretningsmodell med oppstartsbedriften Medthings og prosjektet med ledergruppa på helse i kommunen om hvordan lykkes med å overføre gode prosjekter til drift.

Vi tilbyr studenter med ny kunnskap og nye øyne på problemstillingene i arbeidslivet. Dette er unge mennesker som møter virksomhetene med handlingskraft og skaperglede – og er potensielle fremtidige ansatte! Studentene er støttet av lærere med forskningskompetanse, som er med i forskningsgrupper som sammen med lokale bedrifter deltar i internasjonale forskningsprosjekter som Greenbizz.

Når ordføreren skriver at «Det er tett dialog og samarbeid mellom Innovasjon og prosjektledelse på høyskolen og kommunens næringsvirksomhet», blir vi stolte over studentene våre! At hun bruker det som ett eksempel på samarbeidet mellom kommunen og høyskolen, viser at arbeidet studentene våre utfører blir sett og verdsatt!

Når det argumenteres for at Fredrikstad trenger høyskolen, vil vi understreke at at høyskolen trenger Fredrikstad. Vår styrke er samarbeidet som er utviklet over mange år og det store antallet bedrifter og virksomheter som hører til området vårt. Vi vil fortsette med å tilby virksomhetene i Fredrikstad dyktige unge mennesker fremover - og vi er bare ett av mange studieprogram på høyskolen i Fredrikstad.

PS! Er du nysgjerrig på om din bedrift eller virksomhet samarbeider med oss, så sjekk ut siden vår på Facebook. Der ligger det beskrivelser av en rekke av samarbeidsprosjektene med de lokale bedriftene og virksomhetene opp gjennom årene.